conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Evenemang

Genus och normkritisk innovation - hjälp att se världen på nya sätt

8 maj 2017 13:3017:00
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5
Vilken typ av användare ser vi normalt framför oss när vi tänker på en förare av en personbil, buss eller lastbil? Finns det kanske fler typer av användare än vi tänker på? Grupper som växer sig allt större och som har helt nya behov eller sätt att använda våra produkter och våra stadsmiljöer? Att se på normer på ett nytt sätt kan ge oss kunskap som kan hjälpa oss att hitta nya arbetssätt, skapa nya varor och tjänster, attrahera nya kompetenser och ge oss insikter i hur vi kan tänka vid rekrytering samt bidra till mer inkluderande stadsutvecklingsprocesser.

Vid detta tillfälle får vi ta del av erfarenheterna från två innovationsprojekt med fokus på normkritik som just nu genomförs av Volvo Lastvagnar och Visual Arena Lindholmen.

Vi får även ta del av hur Trafikkontoret arbetar med data vad gäller exempelvis Resvaneundersökningen där man följer upp bl.a. skillnader mellan kvinnor och mäns resande.

Trafikkontoret presenterar också den målbild för hur stomkollektivtrafiken ska utvecklas i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, vilken inkluderar bl.a. ett helt nytt trafikkoncept av motorvägsbussar. Sammantaget ger detta en bra grund för att fundera kring hur vi skulle kunna göra fler normkreativa innovationsprojekt tillsammans!

Workshopen är kostnadsfri och vänder sig till kvinnor som arbetar i någon av de verksamheter knutna till Vehicle ICT Arena på Lindholmen. Passa gärna på att bli medlem i nätverket VICTA-X och få information om kommande arrangemang och annat användbart.

Anmäl dig senast den 28 april! 

ANMÄLAN

DETALJERAD AGENDA

13.30  Välkomna
13.50  Bakgrund Resvaneundersökningen och Målbild för stomkollektivtrafikens utveckling i Göteborg, Mölndal och Partille till år 2035
14.30  Introduktion av två case till kaffet: 

  • (a) Hur skulle vi kunna använda en helt ny stadsdel till ett showroom för Göteborgs Vehicle ICT utifrån ett kollektivtrafikperspektiv?
  • (b) Hur ska vi få staden/regionen att planera för framtidens fordon (elektriska bussar/bilar, självkörande bilar) bla för att kunna göra oss själva till en stor testmiljö?

14.45  Kaffe och diskussion utifrån ovanstående tema
15.00  Normkritisk innovation - Volvo Lastvagnar 
Hur kan man nyttja detta arbetssätt i Vehicle ICT-utvecklingsprocesser?
15.30  Normkritisk innovation - Visual Arena Lindholmen
Hur kan man nyttja detta arbetssätt i Vehicle ICT-utvecklingsprocesser?
16.00  Diskussion: Hur skulle vi kunna jobba mer med normkritisk innovation i utveckling av produkter, men också i utvecklingen av arbetssätt? Hur kan visualisering användas på nya sätt för att åstadkomma detta? Finns det projekt vi skulle kunna göra tillsammans och/eller lyfta till VICTA?
16.30  Slut