conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Företagsregister

Älvstranden Utveckling AB

Besöksadress

Götaverksgatan 10

Adress

Box 8003 402 77 Göteborg

Huvudinriktning

Fastighetsbolag

Telefon

031 - 779 96 00

Webbplats

http://www.alvstranden.com

Kort om företaget

Älvstranden Utveckling AB har som övergripande strategi att leda, driva och vara katalysator för utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden samt Gullbergsvass och Backaplan. Arbetet bedrivs i dotterbolagen Norra Älvstranden Utveckling AB respektive Södra Älvstranden Utveckling AB. Vårt arbete har sin utgångspunkt i tidigare fastighetsutveckling där visionen om den Goda Staden skall fungera som ledstjärna. Områdena ska utvecklas till en stadsmiljö som blandar boende, arbete, utbildning, kultur, forskning och fritid på ett fruktbart sätt. Älvstranden Utveckling AB förvaltar och utvecklar de tidigare varvsområdena på Norra Älvstranden i Göteborg, där idag arbete, boende, utbildning, hantverk, forskning, kultur och rekreation blandas på ett fruktbart sätt.