conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Företagsregister

SAFER

Besöksadress

Lindholmspiren 5, Box 8077, 402 78 Göteborg,

Huvudinriktning

Fordons- och trafiksäkerhet

Telefon

031- 764 70 00

Webbplats

http://www.chalmers.se/safer/SV/

Kort om företaget

SAFERs vision är att vara ett nav med internationell dragkraft för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. SAFER ska fungera som en bred plattform för multidisciplinär forskning, där intressenter från olika delar av samhället kan samverka. Verksamheten ska bidra med nya säkerhetssystem och lösningar för att minimera skador och olyckor i trafiken. Vidare ska den öka konkurrenskraften hos de ingående företagen och dessa såväl som akademin ska uppvisa excellence inom området.

Chalmers är värd för centrumet och övriga parter kommer från akademi, näringsliv och myndigheter. VINNOVA är huvudfinansiär. Tillsammans satsar parterna resurser motsvarande 30 miljoner kronor per år i tio år.

Parterna är: Lindholmen Science Park, AB Volvo, Autoliv, Chalmers, Epsilon, Folksam, Fordonskomponentgruppen, Göteborgs universitet, Imego, Saab Automobile, Saab Microwave Systems, Scania, Sicomp, SP, Telia Sonera, Trafikverket, TÖI, Viktoriainstitutet, Vinnova, Volvo Personvagnar, VTI och Västra Götalandsregionen.