Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

How do we electrify the truck transports in Sweden?

Event in Swedish - Välkommen att ta del av den senaste utvecklingen inom elektrifierade lastbilstransporter. Här hittar du alla presentationer samt video från webbinariet "Hur elektrifierar vi lastbilstransporterna i Sverige?" som hölls den 1 april!
Photo by Marcin Jozwiak on Unsplash

Syftet med mötet var att dela kunskap och erfarenheter kring elektrifierade lastbilstransporter samt diskutera hur vi tillsammans kan snabba på utrullningen av elektrifierade tunga fordon genom att få på plats en infrastruktur för stationär laddning. 

Under dagen fick deltagarna höra inspel och erfarenheter kring elektrifierade lastbilstransporter från bland annat åkerier, fordonstillverkare, laddoperatörer och elnätsbolag. Därutöver deltog även akademi och myndigheter.

Agendan och presentationer

Del 1 - se presentationerna här

Regel- och policyutveckling inom EU, Sverige och regionalt kring elektrifiering. Svenska myndigheters roll och ansvar, fordonsbranschens syn på elektrifiering samt ekonomisk analys kring när det är kostnadseffektivt att köra elektriskt.

 • Välkommen – Gunnar Ohlin, Andreas Josefsson, Lindholmen Science Park
 • Intro till Gotowebinar – Gunnar Ohlin, Andreas Josefsson, Lindholmen Science Park
 • Elektrifiering av tunga fordon – Anders Berger, AB Volvo
 • Svenska myndigheters roll – Anders Lewald, Energimyndigheten, Martin Boije, Naturvårdsverket
 • Ekonomisk analys – det är kostnadseffektivt att köra ellastbil! – Anders Grauers, Chalmers

Del 2 - se presentationerna här

Tidiga användares erfarenheter av att köra tunga fordon på el. Resultat från intervjuer med åkerier; hur stor del av fordonsflottan, lokalt och regionalt, skulle kunna köra på el och hur stor del skulle behöva laddas externt? Analysresultat från fordonstillverkarnas data kring hur tunga fordon körs.

 • Intro till del 2 – Gunnar Ohlin, Lindholmen Science Park
 • Erfarenheter från att köra elsopbil i Göteborg – Peter Årnes, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad
 • Erfarenheter från att köra ellastbil för distribution i Göteborg – Roger Nilsson, TGM
 • Hur stor del av transportarbetet kan elektrifieras? Resultat från datainsamling och intervjuer med åkerier i Västra Götaland – Gunnar Ohlin, Andreas Josefsson, Lindholmen Science Park, Anders Grauers, Chalmers
 • Hur kan vi utnyttja fordonsdata för att bygga en effektiv laddinfrastruktur? – Anders Berger, AB Volvo, Magnus Höglund, Scania

Del 3 - se presentationerna här

Vilken typ av tunga fordon kommer att finnas på marknaden den kommande tiden? Hur ser elnätbolag och laddoperatörer på uppbyggnad av laddplatser för tunga fordon?

 • Intro till del 3 – Gunnar Ohlin, Lindholmen Science Park
 • Vilken typ av tunga fordon kommer att finnas på marknaden den kommande tiden? – Anders Berger, AB Volvo, Magnus Höglund, Scania
 • Hur ser vi på laddinfrastruktur för lastbilar? – Tina Ivarsson, Gustav Gårdbro, Vattenfall, Henrik Forsgren, Göteborg Energi, Jenni Alterling, Dan Petersson, CircleK
 • Fortsatt arbete och diskussion – Gunnar Ohlin, Lindholmen Science Park
 • Avslutning – Gunnar Ohlin, Lindholmen Science Park

 

Om projektet RegionEL

Projektet syftar till att skapa bra förutsättningar för en snabb utrullning av elektrifierade fordon genom att kraftsamla i regionen för uppbyggnad av en bärande laddinfrastruktur. Projektet finansieras gemensamt av Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, AB Volvo, Scania, Volvo Cars, Vattenfall och Göteborg Energi. Projektet leds av Lindholmen Science Park och deltar gör också Chalmers, RISE och Sweco.

Arranged by RegionEL - Lindholmen Science Park.