Skip to main content

New secure tech hub aims to increase cybersecurity for Swedish companies

Wednesday, October 11, 2023

In international comparisons, Sweden ranks at the very top in terms of innovation, but lags significantly behind in the realm of cybersecurity. Hence, Sweden is launching its first innovation hub for cybersecurity, primarily targeted at small and medium-sized enterprises.

SwedenSecureNews

I internationella jämförelser återfinns Sverige i den absoluta toppen inom innovation, men vi ligger tydligt efter när det gäller cybersäkerhet. Därför startar nu Sveriges första innovationshubb för cybersäkerhet, riktad mot små och medelstora företag.

Sweden Secure Tech Hub är ett samarbete mellan sex av Sveriges ledande science parks inom tech och digitalisering. Med finansiering från Tillväxtverket kommer man att erbjuda utbildning, rådgivning och experthjälp till företag i regionerna Skåne, Östergötland, Västra Götaland, Norrbotten, Blekinge och Stockholm. Ambitionen är att öka konkurrenskraften för små och stora företag genom en digital och/eller fysisk träffpunkt där dessa tillsammans kan utvecklas i sin förmåga att skapa säkra produkter, tjänster eller lösningar.

Många svenska små och medelstora företag saknar tid och kunskap att säkra sina verksamheters arbetssätt och metoder, och därigenom förmågan att kunna utveckla säkra produkter till sina kunder. I vissa fall saknar man även insikt om varför man ska adressera detta område.

I flera rapporter till regeringen konstateras att digitala angrepp ständigt pågår i Sverige. Företag riskerar att bli av med viktiga data som till exempel kundregister, avtal och offerter, konstruktionslösningar, patent och leverantörsregister eller drabbas av produktionsstopp. Dataintrång kan utföras av bland annat kriminella individer och organisationer i avsikt att stjäla, utpressa eller på annat sätt skada företaget, men även av främmande makt som är ute efter avancerad teknisk information (industrispionage) eller känsliga uppgifter om Sverige.

 

– För att lyckas med digitaliseringen är det viktigt att företag har en god förståelse för cybersäkerhetsriskerna, säger Karin Bengtsson, VD i Kista Science City. Vi erbjuder en möjlighet för företagen att öka sin kunskap och förmåga att skydda sig mot cyberattacker.

 

Sweden Secure Tech Hub kommer att erbjuda små och medelstora företag ett flertal olika aktiviteter i syfte att höja deras nivå och förmåga. Bland aktiviteterna som planeras kan nämnas behovsanalyser, nätverksträffar, utbildningar, seminarier samt teknisk, finansiell och juridisk experthjälp.

 

– Sweden Secure Tech Hub är en unik möjlighet för små och medelstora företag att få tillgång till expertis och nationella nätverk, säger Emma Sturesson, projektledare för Sweden Secure Tech Hub. Vi erbjuder ett brett utbud av aktiviteter, allt från utbildningar och seminarier till nätverksträffar och teknisk rådgivning. Allt är kostnadsfritt för företagen.

 

Om du vill veta mer om aktiviteterna är du välkommen att kontakta Ola Stensby, projektledare på Lindholmen Science Park.

 

Fakta
Sweden ICT som står bakom Sweden Secure Tech Hub är en samverkan mellan sex av Sveriges ledande science parks inom tech och digitalisering: Linköping Science Park, Lindholmen Science Park, Ideon Science Park (Lund), Kista Science City (Stockholm), Luleå Science Park och Blue Science Park (Karlskrona). Tillsammans representerar dessa ett ekosystem med fler än 2400 företag och 59 000 anställda.

Sweden Secure Tech Hub är utsedd av EU till en europeisk digital innovationshubb (EDIH) och har tilldelats uppdraget att stötta och stärka företag och samhälle att digitalisera på ett säkert sätt.

Arbetet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Blekinge tillsammans med parterna ovan.

Fakta
Sweden ICT som står bakom Sweden Secure Tech Hub är en samverkan mellan sex av Sveriges ledande science parks inom tech och digitalisering: Linköping Science Park, Lindholmen Science Park, Ideon Science Park (Lund), Kista Science City (Stockholm), Luleå Science Park och Blue Science Park (Karlskrona). Tillsammans representerar dessa ett ekosystem med fler än 2400 företag och 59 000 anställda.

Sweden Secure Tech Hub är utsedd av EU till en europeisk digital innovationshubb (EDIH) och har tilldelats uppdraget att stötta och stärka företag och samhälle att digitalisera på ett säkert sätt.

Arbetet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Blekinge tillsammans med parterna ovan.

SwedenSecureHubIT_logo