Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Barn, Liv och Trafik

Välkommen till en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barns och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön. Konferensen är en mötesplats för dig som hanterar och planerar stads- och trafikmiljö, folkhälsa samt undervisning som rör barn och ungdomar.

Möt talare från Regeringen, Trafikverket, kommuner, forskare och experter. Häng mé och bli en av de som förstår framtiden först! 

Vi tar utgångspunkt i en ögonblicksbild av trafiksäkerhetsläget för barn och unga idag, går vidare med en spännande utblick mot våra grannländer Norge och Danmark, digitaliserings- och automatiseringstrender, framtidens resvanor, trender inom beteendepåverkan, m.m.

URVAL AV TALARE:
Anna Johansson, Infrastrukturminister, om regeringens omtag om Nollvisionen
Maria Krafft, måldirektör Trafikverket, om Nollvisionen ur ett barnperspektiv
Anna Nilsson-Ehle, föreståndare SAFER – Fordons- och trafiksäkerhetscentrum, om framtidens trafiksäkerhetsutmaningar
Åsa Sandberg, Nudging Sweden, om Nudging som det nya svarta inom beteendepåverkan. Men vad ÄR det?
Karl Persson de Fine Licht, fil dr praktisk filosofi och forskare SP, om att påverka föräldrars trafiksäkerhetstänk med rätt argument
Ursula Eriksson, trafiksäkerhetsstrateg Polisen, om den nya Polismyndighetens arbete med lokala problembilder
Cristofer Englund, forskningsledare Viktoria Swedish ICT, om automatiserade fordon kan lösa livspusslet såväl som trafikplaneringen
Lisa Wistrand, specialist Social Hållbarhet White arkitekter, om unga som utförare i stadsutveckling
Christina Stave, forskare VTI, om föräldrars riskmedvetenhet om fyrhjulingar
Utblick Norge: Bård Johansen, Trygg Trafikk, om ny forskning om barns uppmärksamhet vid cykling
Utblick Danmark: Christina Levring Jakobsen, trafikingenjör Helsingør kommun, om arbetet med obligatorisk cykelundervisning i skolan
Fariba Daryani, projektledare Trafikkontoret Stockholm Stad, om Plan för säkra och trygga skolvägar
Mariella Pettersson, utvecklingsledare stadsutveckling Göteborgs Stad, om barnkonsekvensanalyser vid stadsplanering
Irene Isaksson, trafiksäkerhetsforskare IF, om whats´s on – aktuella skadetrender
Marie Nordén, generalsekreterare NTF, om projektet #minskolväg som kartlägger skolvägsmosaiken

ARBETAR DU MED BEST PRACTICE? 
Är din kommun i framkant i trafiksäkerhetsarbetet för barn och unga?
Skriv några rader till barnlivtrafik@ntf.se senast den 10 januari och berätta varför just din kommun ska vara med som programpunkt.

Läs mer här

Arrangeras av SAFER och NTF.