Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Biofouling and hull cleaning workshop

Hur arbetar man med skrovrengöring på bästa sätt? Vilka riktlinjer ska gälla och hur fungerar det i andra länder? Sjöfart och Marin teknik på Chalmers och Lighthouse bjuder nu in till en intressant dag om skrovrengöring.

Påväxt på fartygsskrov är ett problem ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. Påväxten innebär att ett fartygs bränsleförbrukning ökar och därmed också fartygets miljöpåverkan.

Skrov som inte är rena kan dessutom föra med sig främmande arter in i nya vatten. Men att hålla skroven rena är komplicerat. Skrovrengöring kan innebära både att biologiskt material som inkluderar främmande arter samt kemiska föroreningar från bottenfärger hamnar i vattnet.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en vägledning för skrovrengöring. Uppdraget kommer från Havs- och vattenmyndigheten och görs av Lena Granhag, docent vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers.

Som ett led i arbetet bjuds därför intresserade i ämnet in till ett seminarium och en workshop om skrovpåväxt och skrovrengöring. Hur arbetar man i omvärlden och hur kan befintlig kunskap användas i arbetet för myndigheter och bransch i Sverige? Vilket underlag behövs för att kunna ta fram riktlinjer för våra vatten?

Förmiddagen är ett öppet seminarium för alla intresserade och eftermiddagen är en workshop för inbjudna parter.

Läs mer

Arrangeras av Lighthouse.