conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Evenemang

Demo av Born to Drive

15 september 2017 09:0010:30
Semcon, Lindholmsallén 2, Lindholmen Science Park, Göteborg
Born to Drive projektet bjuder in till en live demo av resultat från forskningsprojektet inom automatiserad logistik.

Under demonstrationen kommer ni både få se hur en vanlig personbil styrs via det nya back-end-systemet samt prata med personerna bakom forskningen. Born to drive har utvecklats gemensamt av åtta företag som arbetar inom Göteborgsregionens fordonskluster
och är delfinansierat genom FFI-programmet från VINNOVA.

Mer info och anmälan