Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

En introduktion till Cirkulära Affärsmodeller

I takt med att kritiska hållbarhetsproblem som klimatpåverkan och resursbrister blir allt mer påtagliga, ökar trycket på världens företag att hitta och ställa om till nya, och mer hållbara sätt att göra affärer.

I flera länder går utvecklingen fort framåt utifrån visionen att en Cirkulär ekonomi är den snabbaste vägen till ett hållbart samhälle, men i Sverige ser vi ännu få initiativ och konkreta exempel.

Trots detta har Svensk industri goda förutsättningar att kunna ta en ledande roll i utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Framförallt genom svensk industris stora miljökunnande, höga teknisk kompetens och konsumentgrupper som är mottagliga för nya produkt och tjänsteinnovationer.

En omställning mot en cirkulär ekonomi kräver anpassade affärsmodeller vilket är förenat med risker för företagen och dess värdekedjor inklusive de egna organisationerna. Här kan forskning kring cirkulär affärsmodellsinnovation hjälpa svenska företag, att skapa och ställa om till cirkulära affärsmodeller. 

Genom ett systematiskt arbete med affärsmodellsutveckling kopplat till värdekedjans aktörer finns ofta stora möjligheter till att kunna förena miljönytta med affärsnytta.

Kurstillfället syftar till att deltagarna skall få en grundläggande förståelse för:

  • Hur cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller kan bidra till att möta centrala hållbarhetsutmaningar så som behovet av radikal resurseffektivisering
  • Hur cirkulära affärsmodeller kan påverka ett tillverkande företags värdekejor från råmaterial till kund
  • Hur cirkulära affärsmodeller kan påverka ett tillverkande företags innovation, affärsutveckling och design
  • Den tillgängliga kunskap respektive de gap som finns idag kring forskning om cirkulära affärsmodeller
  • Vilka möjligheter för cirkulära affärsmodeller som kan finnas i deltagarnas egna organisationer

Pris: 4950 SEK exkl. moms

Mer info och anmälan