conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Evenemang

FFI-konferens: Transporter i en hållbar stad

23 november 2016
Lindholmen Science Park, Göteborg
Många specifika samhällsutmaningar koncentreras i städerna. Flera städer brottas idag med trängselproblematik i transportsystemet, brist på bostäder, luftföroreningar med mera. Det skapar en rad miljömässiga, sociala och ekonomiska problem som kräver nya lösningar för att städerna ska vara fortsatt hållbara och attraktiva. I forskningsprogrammet Fordonstrategisk forskning och innovation (FFI) bedrivs forskning i samverkan för att möta dessa utmaningar. Det blir en dag full med inspiration!

FFI-konferensen tar bland annat upp följande områden:

  • Nästa generations resor och transporter
  • Smarta städer
  • Återvinning och återanvändning av material
  • Uppkopplad industri och nya material

Konferensen bjuder också på en projektkavalkad med resultat från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. Ett mer detaljerat program finns på konferensens webbplats efter sommaren.

Medverkar på konferensen gör bland andra:

  • Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
  • Ingemar Skogö, styrelseordförande FFI
  • Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova
  • Professor Michael Schreckenberg
  • Flertalet projektledare från olika FFI-projekt, med flera.

 

Läs mer på Vinnovas webb