Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Framtida utformning av Lindholmen

Lindholmen Science Park är med i utvecklingsarbetet för Centrala Lindholmen tillsammans med Älvstranden Utveckling, Göteborgs Stad och Chalmersfastigheter. Under hösten har ett så kallat parallellt uppdrag påbörjats. Under kvällen har du möjlighet att träffa fastighetsägarna och tycka till om arkitektteamens olika förslag.

Älvstranden Utveckling och Chalmersfastigheter har påbörjat en förstudie för utvecklingen av Centrala Lindholmen och bjuder in till informationsträff.

Den 8 december mellan kl 18:00 och kl 20:00 finns möjlighet att ta del av de förslag till struktur
för området som fyra arkitektteam har arbetat fram under hösten. Det finns även möjlighet att
samtala med fastighetsägarna och tycka till om de olika förslagen.

Informationsträffen hålls i Kuggen, den runda, röda byggnaden på Campus Lindholmen. Teamens förslag kommer att vara utställda i Kuggen fram till den 21 december.

Varmt välkommen!

Läs mer i inbjudan