Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Frukostmöte med privata och offentliga aktörer i Lundby

Genom att utveckla nätverk vill vi skapa en hållbar tillväxt som alla parter vinner på. Tema: Hållbart företagande innebär att skydda och skapa värden och öka innovationskraften.

Både samhället och företagen står inför stora utmaningar i och med ökad global konkurrenskraft men också vad gäller miljö- och sociala aspekter. Företagande innebär att ha en affärsidé för att tjäna pengar. Men, det finns även andra slags värden som miljö, etik och det sociala engagemanget som måste integreras i företagens hela affär för att både skapa och skydda värden, både på kort och lång sikt. Vad innebär de olika begreppen? Vilka risker och möjligheter står ditt företag inför? Vilka krav ställer samhället, anställda och kunder på ditt företag samt produkter/tjänster?

Under detta frukostmöte kommer vi att ge en bild av vad hållbarhet är ur ett helhetsperspektiv, och hur hållbart företagande ger interna- såväl som externa fördelar.

Program:
• Frukost & mingle
• Presentation av vårens frukost-program
• Gästföreläsare hållbar affärsutveckling: Else-Marie Malmek och Mats Göransson från Malmeken AB
• Frågor & diskussion

OBS! Begränsat antal platser
Anmälan görs till magnus@konceptverket.se senast 26 januari.
Vi som bjuder in är SDF Lundby, samordningsförbundet DELTA, fastighetsägare och företagarföreningar i stadsdelen Lundby.

Välkommen!