conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Evenemang

Har du ett företag med marknadsnära innovativa projekt, men saknar finansiering?

26 november 2014 08:30
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg
Kom och lyssna på möjligheterna att få bidrag från de europeiska program som speciellt riktar sig till små och medelstora företag.

Bland programpunkterna finns information om EUREKA, Eurostars 2 och SME-instrumentet inom Horisont 2020. Mötet är interaktivt och vårt mål är att du som företagare ska få mer kunskap om de möjligheter som finns och vilka europeiska program som passar just ditt företags behov.
 
Medverkande är VINNOVA, EUREKA-kontoret i Bryssel och företag med erfarenhet av europeiska projekt.

Anmäl dig här ->

Mötet genomförs på svenska förutom EUREKA-kontorets presentation som hålls på engelska.

VINNOVA och EUREKA-kontoret arrangerar mötet tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Lindholmen Science Park.