Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Jubileumsseminarium: Morgondagens ingenjörer och ingenjörsutbildningen - pilar in i framtiden

Med anledning av Chalmersska ingenjörsföreningens 110 års jubileum genomförs ett seminarium om morgondagens ingenjörer och framtidens ingenjörsutbildning.

Ingenjörer har ett särskilt ansvar för framtidsfrågor för att dessa sitter inne med relevant kunskap och för att de innehar ledande positioner inom utbildning, näringsliv eller offentlig förvaltning och därmed inflytande att påverka. En ytterligare viktig faktor är att ingenjörer är tränade i en metodik att angripa problem och har en därtill kopplad mental inställning att allt går att lösa. Givet att nödvändiga resurser finns. Att lösa problem blir allt viktigare i den globaliserade värld vi lever i och med de stora framtida utmaningarna vi ställs inför.

För mer information och anmälan

Detaljerat program

Arrangeras av Chalmersska Ingenjörsföreningen.