Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Lär dig mer om Big Data

Chalmers bjuder nu in till två dagar om Big Data, den 25 och 26 mars i Göteborg. Seminarierna ger en inblick kring en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Kom och lyssna till forskare och representanter från industrin.

Överallt i samhället tilltar mängderna av data i en till synes aldrig sinande takt, pådriven av digitaliseringen av våra moderna liv. Allt större mängder data genereras även från sensorer och scanningssystem och simuleringar i en rad olika forskningsdiscipliner.

Vi lever i en tid av dataintensiv kunskapsinhämtning och behovet av data för att kunna göra analyser bara växer. Att förstå och kunna använda detta flöde kommer att bli en av de största utmaningarna under vårt århundrade. För att möta dessa utmaningar, är även tekniska lösningar för interaktiv visualisering av dessa data av yttersta vikt.

Välkommen den 25 och 26 mars till sal RunAn, Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg, Göteborg. Föreläsningarna hålls på engelska

Deltagande i seminarierna är gratis. Registrering görs via http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/ict/news/Pages/Big-Data.aspx