Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Lighthouse workshop: Vägen mot en hållbar, säker och konkurrenskraftig maritim sektor

Lighthouse uppdrag är att främja forskning, innovation och utveckling som gynnar det maritima klustret och bidrar till en konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfart. Välkommen till en givande dag där målet är att identifiera nästa steg för Lighthouse arbete för en stark maritim sektor.

Dagen syftar till att:
• presentera resultat från Lighthouse förstudier som beslutades 2015 och 2016 - vad har hänt och vart är vi på väg?
• gemensamt bidra till att påvisa de utmaningar som sektorn möter idag med målet att finna konkurrenskraftiga lösningar
• blicka framåt och ge underlag för konkreta förstudier, program och projekt samt Lighthouse fortsatta arbete och prioriteringar för forskning, innovation och utveckling

Läs mer

Arrangeras av Lighthouse.