Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Seminarium inom prehospital e-hälsa: Svenska projekt, stroke-ambulans och framtidens mobilkommunikation

Den 6 november anordnar Lindholmen Science Park ett seminarium inom prehospital e-hälsa där exempel på pågående svenska projekt inom området och framtida lösningar presenteras. Inbjudna är aktörer inom Metis Forum, en öppen samverkansplattform för forskning, innovation och ökat nyttiggörande av ICT/eHälsa inom området prehospital sjukvård.

Seminariet fokuserar bland annat på användning av bild och video inom ambulanssjukvården samt vilka möjligheter som dagens och nästa generations mobilnät 5G skapar. Dessutom ges en beskrivning av den stroke-ambulans utrustad med datortomografi som finns i Berlin och Telia kommer att ge sin syn på dagens och morgondagen mobila lösningar utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.

Programmet är utformat för att ge stora möjligheter till diskussion kring presentationerna. Seminariet är även en chans för alla intressenter i Metis Forum att få en aktuell lägesbeskrivning samt diskutera innehåll, framtida aktiviteter och projektidéer.

Se hela agendan för dagen

Läs mer om Metis Forum

För mer information kontakta:
Bengt Arne Sjöqvist, professor i Healthcare Informatics och projektledare, Lindholmen Science Park, 031-772 18 00, bengt.arne.sjoqvist@lindholmen.se

Metis Forum drivs av Lindholmen Science Park och är en nationell öppen samverkansplattform för sjukvård, akademi och näringsliv med fokus på prehospital ICT och e-hälsa. Metis Forums vision är e-hälsa ska utnyttjas och utvecklas till sin fulla potential i den prehospitala vården.