conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Evenemang

Vill du veta mer om Västlänken?

6 maj 2014 11:008 maj 2014 14:00
Gågatan, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
Trafikverket och Göteborg Stad finns på plats kl. 11-14 den 6-8 maj i gågatan vid huvudentrén till Lindholmspiren 3-5. Här kan du ställa frågor direkt till oss, hämta informationsmaterial och se vår film. Vi ses!

Västlänken är en cirka 8 km lång pendeltågsförbindelse, varav 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. En ny stationsdel vid Göteborgs Central och två helt nya stationer vid Haga och Korsvägen. 

www.trafikverket.se/vastlanken

www.goteborg.se (sök Västlänken)