Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Avhandling: nyckeln till framgångsrik digital innovation

Digital innovation är en av de starkaste transformativa krafterna vi har i dagens samhälle. – Den kommer att få större påverkan på organisationers verksamheter än vad exempelvis ångmaskinen hade på 1700-talet eller järnvägen hade på 1800-talet. Men det finns vissa hinder för att processen ska kunna ta fart, säger doktoranden Hannes Göbel som disputerar med avhandlingen Designing Digital Resourcing där han tittar på olika lösningar.
Arrangeras av Chalmers Tekniska Högskola.