Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Elden i stadsrummet

Hur jobbar vi för en hållbar stad ur ett eldperspektiv?

Välkommen till ett interaktivt föredrag med Räddningstjänsten Storgöteborg om risker kopplade till bränder i våra städer och hur vi jobbar förebyggande med dessa. Urbana samhällen växer sig allt starkare och allt tyder på att trenden håller en lång tid framöver. Här finns hållbara aspekter som att vi exempelvis kan bygga på höjden, bespara brukbar jord eller få bättre underlag för kollektivtrafik som gör att fler kan låta bilen stå. Samtidigt blir jorden allt varmare, klimatet mer dramatiskt och behovet att brandsäkra byggnader och städer en ännu viktigare aspekt. Det bjurds på en hållbar frukost och ett levande forum kring samverkan för en hållbar och brandsäker stad.

Vi gör en historisk tillbakablick och en framtidsspaning av stadens uppbyggnad. Hur sker dagens hållbara stadsplanering? Hur samverkar vi i staden kring brandfrågan? Har vi rätt kompetens? Och vad har vi lärt oss kring kriser/hantering som vi tar med in i den framtida staden?

Arrangeras av Dome of Visions.