Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Informationsmöte om stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har inlett en satsning med syfte att ge stöd till utveckling och etablering av laddinfrastruktur för lätta och tunga fordon. Den 17 juni, kl 13-14, satte vi fokus på tunga transporter och de möjligheter som aktörer inom sektorn har för att söka medel för arbetet för en ökad elektrifiering.
Elfordon i trafik och under laddning samt en logotyp för Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi.

Satsningen ligger inom ramen för kraftsamling elektrifiering, som är en del av Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi. Som ett led av kraftsamlingen erbjuder nu regionen ett planerings- och investeringsstöd för satsningar på utbyggd laddinfrastruktur, för både lätta och tunga fordon. Satsningen ska ge ökade möjligheter för aktörer i länet att satsa på mer hållbara transporter och därmed stå rustade inför den snabba utvecklingen vi ser inom transportsektorn. Under 2021 har 70 miljoner avsatts för att accelerera utbyggnationen av laddinfrastruktur.

Under ett informationsmöte erbjöd vi möjligheten att få en tydligare bild av vad man kan söka ekonomiskt stöd för. På agendan:

  • Elektrifieringen av de tunga transporterna
  • Vad kan man få stöd för?
  • Möjlighet att ställa frågor

Här kan du se presentationen från mötet

kraftsamling_elektrifiering_loggor.png

Kraftsamling elektrifiering är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 som ska stärka vår samverkan och öka takten inom ett område. Läs mer om hur vi kraftsamlar kring cirkulära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier på vgregion.se/kraftsamlingar

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 anger mål och riktning för vårt gemensamma regionala utvecklingsarbete. Läs mer om strategin på vgregion.se/vg2030

 

Arrangeras av Västra Götalandsregionen & Lindholmen Science Park.