Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Kraftsamling elektrifiering

Välkomna att bli en del av kraftsamling elektrifiering för Västra Götaland. Den 17 juni sätter fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för elektrifieringen av regionen. Tillsammans mobiliserar vi för en omställning från fossil energi till el, från elproduktion och -försörjning till kompetens, användningsområden och infrastruktur.
Kollage med bilder på buss som laddar, elledningar, vindkraftverk, bil som laddar, solpaneler och industri.

Genom den regionala utvecklingsstrategin finns en tydlig kurs för ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland 2030. En bred elektrifiering av samhället är en viktig del av strategin. Därför är det nu dags att samla aktörer som kan bidra till en omställning, för att gemensamt driva på utvecklingen och möta den potential elektrifieringen har för samhälle, industri och vårt klimat.

  • Ta del av den senaste utvecklingen i Västra Götaland och omvärlden
  • Hör företrädare för akademi, industri och politik diskutera utmaningarna
  • Delta i diskussion om vad vi tillsammans behöver kraftsamla kring

Bland talarna kommer du att kunna lyssna till:

  • Johanna Lakso, vd Power Circle
  • Tomas Kåberger, Chalmers och Klimatpolitiska rådet
  • Alf Engqvist, vd Göteborg Energi
  • Lisa Göransson, Chalmers
  • Sammy Tanhua, vd Skövde Energi
  • Företrädare för industrisektorn
  • Företrädare för Västra Götalandsregionen

Sprid gärna inbjudan vidare!

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Klockan 13.00-14.00 samma dag, den 17 juni, hålls även ett informationsmöte om vad man som aktör kan söka medel för i arbetet med utbyggnad av laddinfrastruktur, med fokus på tunga transporter. Läs mer här.

kraftsamling_elektrifiering_loggor.png

Kraftsamling elektrifiering är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 som ska stärka vår samverkan och öka takten inom ett område. Läs mer om hur vi kraftsamlar kring cirkulära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier på vgregion.se/kraftsamlingar

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 anger mål och riktning för vårt gemensamma regionala utvecklingsarbete. Läs mer om strategin på vgregion.se/vg2030

 

Arrangeras av Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Park, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, RISE och Science Park Skövde.