Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Nätverk

För att vi tillsammans ska kunna skapa en framåtsträvande miljö på Lindholmen Science Park och dra nytta av varandras kunskap så driver och deltar vi i ett antal nätverk. Förutom dessa finns flera andra externa nätverk som anordnar sina träffar på området.

Lindholmen Connected är ett av de flera nätverk som Lindholmen Science Park driver.

Nätverk på Lindholmen Science Park

Projekt

 • Vd-nätverk

  I Lindholmen Science Park vd-nätverk finns flera beslutsfattare för de större företagen som är etablerade på området, de mindre ägarföretagen i Lindholmen Science Park AB samt rektorer inom universitet och högskola. I detta forum ges möjlighet för djupare information kring Lindholmen Science Parks verksamheter och strategiska beslut.

   

  Kontakt: hanna.blomdahl@lindholmen.se

 • Communications Group

  Lindholmen Science Park driver sedan flera år ett nätverk för kommunikatörer inom näringslivet och akademin som finns representerad inom Lindholmen Science Park. Nätverket syftar till att öppna kanaler för information mellan verksamheterna och öka samverkan inom olika typer av arrangemang. Representanter från de större bolagen och utbildningarna deltar i nätverket. 

   

  Kontakt: anna.hafstrom.kovats@lindholmen.se

 • HR-nätverk

  Bland de 400 företag som verkar på området finns många beröringspunkter, en av dessa är HR-frågor och rekrytering. Vilka är de viktiga utmaningarna för den som bland annat hanterar de mjuka värdena på arbetet? Nu har du möjlighet att vara med och skapa ett nätverk på Lindholmen, som riktar sig till HR-ansvariga i bolag, både med och utan en särskild HR-funktion.

  Läs mer om HR-nätverket här

   

  Kontakt: birgitta.jaghem.lofving@lindholmen.se

 • Lindholmen Connected

  Lindholmen Connected är en unik möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med företag inom Transport, AI, Media och ICT på Lindholmen Science Park. Lindholmen Connected är ett arrangemang som har som ambition att anordnas en gång i kvartalet och vi bjuder vid dessa tillfällen in företagsledare, kreatörer, projektledare, entreprenörer, EU-experter och fordonsspecialister till diskussion och nätverkande.

   

  Kontakt: anna.hafstrom.kovats@lindholmen.se

 • Fastighetsnätverk

  I fastighetsnätverket finns fastighetsägare inom Lindholmen Science Parks geografiska område representerade. Forumet ger möjlighet att diskutera gemensamma strategiska beslut som påverkar hela området. Fastighetsägare som ingår är bla Chalmersfastigheter AB, Älvstranden Utveckling AB och Castellum.

  Kontakt: hanna.blomdahl@lindholmen.se