Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

10 miljoner kronor till körsimulator på Lindholmen

Regionen satsar 126 miljoner kronor för att stärka utvecklingen i Västra Götaland. 10 miljoner kronor av dessa går till en avancerad körsimulator på Lindholmen i Göteborg.

Regionutvecklingsnämnden beslutade igår att satsa 126 miljoner kronor till olika projekt och verksamheter för att stärka konkurrenskraften och utvecklingen i Västra Götaland. 10 miljoner kronor satsas på en avancerad körsimulator på Lindholmen i Göteborg och 50 miljoner avsätts till förskottering av Lundbyleden och väg Torslandavägen i Göteborg.

- Den senaste tidens utveckling inom näringslivet och den snabbt vikande konjunkturen gör att regionutvecklingsnämnden tidigarelägger vissa satsningar för att stärka utvecklingen i Västra Götaland, säger Kent Johansson, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

10 miljoner kronor till etablering av avancerad körsimulator
Regionutvecklingsnämnden beslutade att satsa 10 miljoner kronor till projektet ”Etablering av avancerad körsimulator i Göteborg”, som drivs av VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut). Syftet med etableringen av körsimulatorn är att stärka möjligheten för fordonsindustri och akademi att bedriva avancerad FoU samt produktutveckling inom aktiv fordonssäkerhet.

Västra Götalandsregionens satsning är nära kopplad till Vinnovas satsning på kompetenscentrat inom simulering på Lindholmen, VIP (Viritual prototyping and assessment by simulation). Den nya simulatorn i Göteborg ska stå klar 2010. Med ny avancerad teknik ska den klara tillämningar som inte kan göras idag . Den geografiska närheten till användarna inom fordonsindustrin i Västsverige är viktig.

50 miljoner kronor för tidigareläggning av utbyggnad av Lundbyleden och Torslandavägen i Göteborg
Regionutvecklingsnämnden beslutade också att satsa 50 miljoner kronor till utbyggnad av Lundbyleden och väg 155, Torslandavägen, som är den viktiga förbindelsen till Göteborgs Hamn.

I den gällande regionala infrastrukturplanen för Västra Götaland 2004-2015 ingår två etapputbyggnader av Torslandavägen mellan Vädermotet och Bulycke med tänkta byggstarter 2011 och 2014. Utbyggnad av Lundbyleden ingår i den nationella vägplanen. Utbyggnaderna av Torslandavägen och Lundbyleden har pekats ut av företrädare från näringslivet som mycket viktiga, för att förbättra utvecklingsmöjligheterna för både befintliga och nya verksamheter på Hisingen.

Satsningar inom den marina sektorn
4 miljoner kronor under 2009 lägger regionen på Lighthouse på Lindholmen, som drivs i samverkan mellan Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, rederinäringen, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Huvudfokus ligger på sjöfart, med betoning på miljö, energi, arbetsmiljö, säkerhet och logistik. Västra Götalandsregionen har ett långsiktigt åtagande i Lighthouse, som startade 2006.

Fler av regionutvecklingsnämndens beslut finns på www.vgregion.se