Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

17,3 miljoner kronor till Nema Labs

Lindholmensföretaget Nema Labs får 17,3 miljoner kronor i riskkapital från bland annat Chalmers innovationsfond. Nema Labs konstruerar ett verktyg som ska underlätta programmering av multikärnor, något som hittills varit både tidsödande och lett till fel i koden.

Nema Labs har utvecklat en unik teknologi som gör att programmerare snabbt och tillförlitligt kan skapa effektiv programkod för multikärneprocessorer. Förenklat består multikärneprocessorer av flera traditionella enkärniga processorer som arbetar tillsammans. Genom att kontinuerligt öka antalet kärnor kommer processortillverkarna att kunna fortsätta öka datorernas prestanda. Multikärneprocessorerna har dock skapat problem för programmerarna. För att utnyttja prestandan behöver programmen skrivas om vilket kräver specialistkunskaper. Arbetet är tidsödande, svårt och leder lätt till fel. Genom flera unika teknologier hjälper Nema Labs produkt FASThread programmerarna att snabbt och tillförlitligt modifiera sina program så att de effektivt kan utnyttja prestandan i multikärneprocessorer. FASThread kan både användas för att skapa helt nya program och modifiera befintliga program.
"Vi kan hjälpa de stora datortillverkarna och deras kunder att kunna öka prestandan, vilket det är stor efterfrågan på", säger Per Stenström, VD på Nema Labs.

Nema Labs har idag nio anställda och har sitt kontor på Lindholmen Science Park. Kapitalet kommer att användas till att rekrytera personal och göra en rejäl marknadssatsning i Sverige och internationellt. Denna vecka medverkar bolaget på International Supercomputing Conference i Hamburg där FASThread lanseras.

Chalmers Innovation Seed Fund, som är nya investerare i Nema Labs, är mycket entusiastiska inför företagets kommande utveckling.
"Bolagets teknologi tillgodoser ett mycket stort behov i marknaden. Nema Labs är ett lysande exempel på hur svensk avancerad forskning kan nyttiggöras internationellt", säger Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation.

Mer om Nema Labs
Nema Labs ska förse den starkt växande marknaden för multikärneprocessorer med kraftfulla utvecklingsverktyg. Att utveckla mjukvara för multikärneprocessorer kräver idag expertkunskap som väldigt få programmerare har. Genom att använda Nema Labs utvecklingsverktyg kan alla programmerare utveckla mjukvara för multikärneprocessorer.

Mer om Chalmers Innovation
Sedan starten 1999 har Chalmers Innovation till årsskiftet 2008/09 varit med och startat 89 företag som gemensamt under 2008 visade en total omsättning på 329 miljon kronor. Tillsammans har det i dessa bolag investerats mer än 1 miljard kronor ackumulerat över åren. Dessa resultat gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator.

Mer om Chalmers Innovation Seed Fund
Chalmers Innovation Seed Fund investerar i företag som är eller har varit verksamma vid Chalmers Innovation. Chalmers Innovation verkar som fondens managementbolag genom att föreslå investeringar och utveckla fondens innehav. Investorer i fonden är European Investment Fund, Sjätte AP-fonden, Länsförsäkringar, Stiftelsen Chalmers och Chalmers Innovation.