Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

AI ska stärka undervisningen i svenska språket

I Vinnovas utlysning “Testbäddar för att möta samhällets utmaningar” finansieras nu 20 nya testbäddsprojekt i olika faser för att stimulera förmågan att testa utvecklingsprojekt kostnadseffektivt, snabbt och i liten skala inom offentlig sektor. Ett av dessa som startas upp är ”Testbädd för AI-driven språkinlärning” som kommer att drivas av Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborgs stad i samarbete med AI Innovation of Sweden, Get AI, Lunds Tekniska Högskola/Lunds universitet och Lingio.

Språket är en nyckel för integration och inkludering

Sverige står inför stora utmaningar gällande integration av nyanlända, och ett av de viktigaste områdena är att säkerställa att fler personer kommer i arbete. Ett av de främsta hindren för utrikesfödda att ta sig in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden är kunskapen i det svenska språket. För utrikesfödda kvinnor är situationen ännu svårare, då dessa i mindre grad är aktiva i samhället. Detta gör att de i många fall går miste om viktig språkutveckling och därmed riskerar ett allt större utanförskap och en ökad risk för isolering, ohälsa och bidragsberoende. 

Idag genomförs flera utbildningssatsningar runt om i landet för att stärka just kunskaperna i svenska språket, och man vill nu genom förberedelseprojektet ”Testbädd för AI-driven språkinlärning” ta steget vidare och se hur man genom att skapa utbildningsverktyg som är individanpassade kan nå ett bättre resultat och snabba upp språkinlärningen. Projektet kommer att ha extra fokus på att undersöka hur ett AI-baserat läromedel kan inkludera de kvinnor som av olika anledningar inte deltar i ordinarie SFI-undervisning.

Henriikka Airaskorpi, Verksamhetschefen för vuxenutbildningen i Helsingborg, ser många möjligheter med de framtida lösningarna;

henrikka2.jpgAtt använda AI som en del i språkundervisning är en väldigt spännande möjlighet för oss på Vuxenutbildningen. Våra vuxna elever vill kunna använda det svenska språket utanför skolan och det finns väldigt mycket potential i att kunna utveckla en AI-lösning för att våra elever skall kunna prata mer oberoende av tid och plats.

Isabelle Johansson, projektledare på AI Innovation of Sweden tillägger:
- Detta är en applicering där den personliga  nyttan av AI är väldigt tydlig. Det innebär att vi har möjligheten att göra utbildningen individuellt anpassad till den enskilda individens kunskapsnivå och förutsättningar. Det skulle exempelvis kunna vara genom stödsystem som ger återkoppling på användarens uttal eller ord att öva mer på.

Projektet startar upp i maj och pågår till och med december. Under denna period kommer fokus ligga på att utreda och kartlägga förutsättningarna. Testbädden kommer sedan att byggas upp i en virtuell miljö och omfatta en digital infrastruktur där staden samlar data från relevanta domäner och plattformar. 

Läs mer om projektet

Fakta
Projektet finansieras av Vinnova genom utlysningen “Testbäddar för att möta samhällets utmaningar”. Projektpartners: Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborgs stadAI Innovation of SwedenGet AILunds Tekniska HögskolaLunds universitet och Lingio