Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Carl Lindberg ska bygga datafabriken på AI Innovation of Sweden

Carl Lindberg, tidigare Andra AP-fonden och en av grundarna till det uppmärksammade Göteborgsbolaget Sigmastocks, bygger den datafabrik som nu etableras inom AI Innovation of Sweden vid Lindholmen Science Park. Genom datafabriken kommer man på ett unikt sätt kunna tillgängliggöra data och infrastruktur, vilket ska påskynda forskning och innovation på AI-området.
Carl Lindberg
Carl Lindberg

Carl Lindberg har en bakgrund som är som klippt och skuret för att vara med och bygga upp datafabriken på AI Innovation of Sweden. Han kommer senast från Andra AP-fonden där han arbetat med kvantitativ förvaltning och är docent och doktor i matematisk statistik vid Chalmers. Carl är även en av grundarna till det uppmärksammade Göteborgsbolaget Sigmastocks, ett verktyg för aktiesparare baserat på artificiell intelligens.

Sedan några veckor tillbaka delar han sin tid mellan Zenuity, där han ansvarar för strategiska dataapplikationer, och AI Innovation of Sweden.

Att vi, med hjälp av Zenuity, får del av Carls erfarenheter och kompetens är ett av många exempel på partnerskap och samverkan i arbetet med att driva på utvecklingen av AI för näringsliv och välfärd i Sverige, säger Martin Svensson, Co-director vid AI Innovation of Sweden.

– Det görs fantastiska satsningar inom AI på flera håll nu. Inom näringsliv, akademi och från myndighetshåll – det finns en oerhörd energi. Då är det särskilt roligt att kunna vara en del i detta, kunna hjälpa till med utväxlingen på all den energi och de initiativ som tas. Många vill göra saker, utveckla och utvecklas, vi kan vara med och ge dem de bästa förutsättningarna för att komma längre, säger Carl Lindberg.

– För att kunna göra seriös AI behövs både data och kraftfull beräkningskapacitet och det är vad vi kommer att kunna erbjuda här, i kombination med en community där representanter från olika företag och organisationer kan träffas och genomföra projekt tillsammans, fortsätter Carl.

Mats Nordlund är forskningsansvarig på Zenuity:
Data är väldigt viktigt för utveckling av AI. På Zenuity har vi stor erfarenhet från arbetet med att bygga upp och driva en egen datafabrik. Carl förstärker Zenuitys kompetens och förmåga på datasidan, och vi är glada att han också kan engagera sig i AI Innovation of Sweden för att ge ett bidrag till det snabbt växande nationella AI-ekosystemet.

Resurs som möjliggör

Datafabriken blir en av de viktigaste hörnstenarna i AI Innovation of Swedens uppdrag, då data är en förutsättning för att utveckla och träna AI. Samtidigt är tillgång till bra och omfattande data en brist och flaskhals i många initiativ och projekt.

Just nu arbetar man intensivt med att få den infrastruktur som behövs på plats och att tillgängliggöra ett första dataset. Både Carl Lindberg och Martin Svensson poängterar att det har gått fort att komma hit, och att mycket spännande väntar de närmaste veckorna och månaderna.

– Vi designar datafabriken för att vara en spänstig miljö som ger utväxling för all den energi och den mängd av goda initiativ som finns därute, berättar Carl Lindberg. Folk som vill ska kunna komma hit och arbeta. På sikt kan det leda till unika lösningar inom företag och till att nya produkter och bolag föds. Det här arbetet kommer såväl forskning och näringsliv som välfärd till godo.

Sådana här projekt handlar om entreprenörsskap, vi bygger en spännande produkt som kan resultera i att initiativ och samarbeten når längre och blir bättre, säger Carl Lindberg, och tillägger: Vi bygger en resurs som möjliggör.

Om AI Innovation of Sweden
AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin. Intressenter från dessa områden är inbjudna att bli partners för att hjälpa till att bygga upp betydelsefulla resurser för att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och svensk välfärd. Formell värd för satsningen är Lindholmen Science Park AB. Läs mer på ai.se