Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Daniel Gillblad förstärker AI Innovation of Swedens ledning

AI Innovation of Sweden förstärker sin ledning genom att Daniel Gillblad, Forskningsansvarig AI på RISE, tillträder rollen som Co-Director - Scientific Vision på halvtid. Detta möjliggörs genom samarbete med RISE, vilket ger AI Innovation of Sweden ytterligare expertis och förmåga att accelerera tillämpningen av AI i Sverige.
daniel gillblad
Foto: David Lagerlöf

- Det känns jättespännande att mer officiellt kliva in i AI Innovation of Sweden. Nu när vi rullar ut satsningen nationellt är det viktigt att vi tar med den erfarenhet som finns hos alla partners och att vi på allvar jobbar tillsammans för att växla upp utvecklingen i Sverige, säger Daniel Gillblad.

Genom att utnyttja tidigare erfarenheter kan vi fokusera på rätt saker tillsammans och säkra en ökad attraktivitet inom området, både inom industri, samhälle och rekrytering – för hela Sverige.

I rollen som Co-Director - Scientific Vision, kommer Daniel Gillblad tillsammans med Martin Svensson, Co-Director - Operations, driva utvecklingen av AI Innovation of Sweden och arbeta för att på bästa sätt accelerera AI-baserad forskning och utveckling inom både privat och offentlig sektor. 

-Vi har lagt mycket energi på att finna rätt person och är väldigt glada över samarbetet med RISE - detta är är ytterligare ett steg i ambitionen att etablera samverkansstrukturer som stärker Sverige. Med Daniels erfarenhet och djupa kunskap inom AI-forskning, kopplat till den breda samarbetsplattform AI Innovation of Sweden håller på att bli, tar vi ett stort steg i rätt riktning, säger Martin Svensson. 

Daniel Gillblad tillträdde rollen den 1 september 2019 och kommer att fortsätta ha sin bas i Stockholm. 

AI Innovation of Sweden
AI Innovation of Sweden är en nationell kraftsamling som accelererar innovations- och forskningsarbete för tillämpning av AI, med det övergripande målet att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. Genom att tillhandahålla mötesplatser, nätverk, projektresurser, data och domänkunskap möjliggör, initierar och driver AI Innovation of Sweden projekt inom applicerad AI. AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen samt drygt femtio partners från industri, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademi. Formell värd för satsningen är Lindholmen Science Park AB. www.ai.se
 
RISE - Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se