Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Debatt om EU:s nästa program för forskning och innovation

Fredagen den 28 juni kommer Teresa Riera Madurell - Europaparlamentariker från Spanien och en av rapportörerna för nästa ramprogram, Horizon 2020 - till Lindholmen Science Park i Göteborg. Även Kent Johansson, Europaparlamentariker från Västra Götaland kommer att medverka. Det blir en debatt med dessa två nyckelaktörer i utformandet av EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. De kommer att ge en bild om läget i förhandlingarna och därefter blir det tillfälle att ställa frågor.

Debatten anordnas av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen för att debattera läget i de pågående förhandlingarna om Horizon 2020 på EU-nivå och ge en inblick i hur Göteborg och Västra Götaland arbetar med forskning kopplat till innovation. Västra Götalandsregionen eftersträvar ett högt, smart och brett deltagande i Horizon 2020. Exempel som ges är Lindholmen Science Park, som kommer att presentera arbetet kring Open Arena och om teknikparkernas roll för att mäkla ihop internationella samarbetsprojekt. 

Göteborgs Stad kommer att ge ett exempel på innovativa och smarta städers deltagande i europeiska forsknings- och innovationsprojekt. 

Tid: Fredag 28 juni kl 13.30 - 15.00

Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg

Lunchdebatten hålls på engelska.

Press är välkommen att delta.

Kontakt: Anita Bengtson, kommunikationschef Lindholmen Science Park, anita.bengtson@lindholmen.se, 0703-950222