conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Nyheter

Delta i enkätundersökning

30 juni 2010

Området Lindholmen Science ParkSedan januari 2010 drivs projektet ”Sustainable Urban Transport” (SUT) på Lindholmen. SUT är ett forsknings- och demonstrationsprojekt som syftar till att utveckla breda lösningar för nuvarande och förväntade framtida problem kring transporter i stadsmiljö. Samarbetspartners är Göteborgs Stad Trafikkontoret, Chalmers, Volvo Technology, Älvstranden Utveckling samt Lindholmen Science Park.

Under första halvåret genomförs en nulägesanalys kring trafik och distribution inom området Lindholmen Science Park. Enkäten kring godsdistribution är en mycket viktig del i underlaget och vi hoppas därför på din medverkan.

Gå direkt till enkäten här