Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Effektivare ambulanssjukvård med bild och videofilm

Under 2014 kommer ett projekt inom TUCAP att testa hur bild- och videofilmsöverföring kan utnyttjas för att effektivisera utryckningsprocessen.

TUCAP arbetar med samverkansprojekt som ska hitta sätt som kan effektivisera och göra ambulanssjukvårdens utryckningsprocess snabbare och mer träffsäker. Det finns flera delar som behöver ses över, och en av dessa är användningen av bild och videofilm. 

Utfallet av testerna under 2014 ska visa hur mogen tekniken är och ska ligga till grund för ett gradvist införande. Men det råder ingen tvekan om att bild- och videoteknik successivt kommer att införas som en beslutsstödsfunktion både inom SOS Alarm och inom ambulanssjukvården. På kort sikt finns det goda förhoppningar att ambulanssjukvården inom Västra Götalandssregionen kan börja dra nytta av tekniken i högre utsträckning redan nu.

Läs mer på inera.se