Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

EU väljer svensk metodik för att utreda trafikolyckor

Sverige har utvecklat ett uniformt sätt att samla kunskap om orsaker till trafikolyckor, genom ett projekt drivet av kompetenscentrumet SAFER på Lindholmen. Nu skänker SAFER mjukvara för miljoner till trafikolycksforskningen i Europa.

 


                                                                                                                                                                                       Foto:INTACT

Sverige är världsledande inom trafiksäkerhet. För att förstå varför trafikolyckor inträffar krävs djupgående olycksutredningar.

 – Det svenska projektet INTACT, med representanter från industri, akademi och myndigheter, har tagit fram gemensamma nationella metoder när det gäller utredning av trafikolyckor. Projektet har även utvecklat en programvara för lagring och analys av den information som samlas in, säger Helen Fagerlind, projektledare för INTACT.


Nu pågår ett liknande arbete i Europa, där EU-projektet Dacota ska samordna metoder för datainsamling på europeisk nivå. Målet är att skapa en europeisk databas som påskyndar forskning och utveckling av trafiksäkerhetsåtgärder. Sverige skänker nu mjukvara och metoder värt miljoner till EU, som ett led i att snabba på trafikolycksforskningen i Europa.


 – Från Sveriges sida har vi strävat efter att harmonisera dessa metoder inom Europa. Vi har därför erbjudit EU-projektet möjlighet att använda de system och verktyg vi har tagit fram inom INTACT, säger Anna Nilsson-Ehle, föreståndare för forskningscentrumet SAFER på Lindholmen där utvecklingen har skett.


EU-projektet välkomnar erbjudandet, vilket kan ses som bevis på Sveriges frontposition inom trafiksäkerhet. Mindre förändringar kommer att göras för att anpassa metoder och mjukvara till europeisk nivå.