Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Extremt farligt att släppa blicken från vägen

SaferAtt tala i mobil under bilkörning är inte så riskfyllt som forskare tidigare har trott. Varken med eller utan handsfree. Däremot är det livsfarligt att släppa vägen med blicken för att fingra på knappar och displayer. SMS:ande förare och trafikfarliga appar i smarta telefoner är forskarnas nya huvudvärk.

På måndag samlas världsledande aktörer i Göteborg för att i tre dagar diskutera hur trafiksäkerheten påverkas av distraherade och ouppmärksamma förare.

Forskarnas fokus har på senaste året svängt från mobilpratande i sig till hanterandet av våra allt smartare telefoner och visuella störmoment under körning.

– Förare bör inte släppa blicken från vägen mer än korta ögonblick, och med rätt tajming. Högst två sekunder i taget, säger Trent Victor, trafiksäkerhetsforskare på Safer.

Frågorna är högaktuella. Dels med tanke på den exploderande användningen av smarta telefoner i bil (som mer passande borde benämnas handdatorer). Dels eftersom de flesta länder har infört någon form av restriktioner mot telefoni i bil, oftast förbud mot att tala i handhållna telefoner. Men sådan lagstiftning skjuter bredvid målet, anser en allt enigare forskarkår, baserat på bland annat en stor amerikansk studie av 27 000 yrkesfordon i verklig trafik.

- Vi måste skilja på samtalen – att lyssna och tala – från den manuella och visuella hanteringen. Visuell distraktion är riktigt farlig, och där borde vi lägga mycket krut. Att skicka SMS när man kör är till exempel 23 gånger farligare än att köra normalt, säger Trent Victor, som berättar att ny forskning antyder att mobilprat till och med kan höja säkerheten i vissa situationer.

Risken med att prata i mobil under körning kommer att debatteras livligt under konferensen. En orsak är att Sverige nu är det enda land i Europa som inte har direkta restriktioner mot telefoni i bil, samtidigt som svenska politiker omprövar sin inställning. Trent Victor menar att det gör Sverige mer öppet för nytänkande och innovativa trafiksäkerhetsåtgärder.

Trafikverket, AB Volvo, Volvo Cars, Chalmers och VTI har därför inom SAFER enats om en samsyn i ett gemensamt dokument. Parterna ifrågasätter förbud mot tekniken i sig, telefonerna, som ständigt utvecklas och även kan fyllas med säkerhetshöjande funktionalitet. Man vill istället se säker design av mobil-i-bil-teknik och stöd till utvecklingen av intelligenta säkerhetssystem. Samordnade insatser behövs från en uppsjö aktörer, anser man, för att söka djupare kunskap och tillsammans förebygga risker: fordonsdesigners, trafikingenjörer, väg- och transportsäkerhetsmyndigheter, polisen, motorklubbar, leverantörer och tillverkare av utrustning, standardiseringsorganisationer, förarutbildare, akademiker och andra.

Nästa veckas internationella konferens, DDI 2011, är ett ypperligt tillfälle att ta del av de viktigaste forskningsresultaten inom området, men också för att få förstå vilka säkerhetsåtgärder som är att föredra och vilka kunskapsluckor som måste fyllas framåt. Ett stort antal av världens främsta experter inom trafiksäkerhet är samlade.

Tid och plats: måndag 5 sep, kl 13.00-13.45, Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5, Göteborg

Läs mer om Driver Distraction and Inattention Conference 2011