Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Fler professionella företagsutbildningar

ChalmersChalmers samlar nu sin uppdragsutbildning i en gemensam organisation, Chalmers Professional Education, för att med större kraft kunna erbjuda kompetensutveckling av yrkesverksamma i näringslivet. På sikt skall det finnas högkvalitativ uppdragsutbildning inom alla Chalmers styrkeområden.

Chalmers som långsiktig kompetenspartner
Uppdragsutbildning, dvs. specialsydda utbildningar för olika grupper av yrkesverksamma, är en nyckel till Chalmers samverkan med näringsliv och samhälle. Dessa utbildningar är också centrala som mötesplatser för kunskapsutveckling och kunskapsnätverk mellan Chalmers och företagen, med samhällsnyttiga produkter och tjänster som ett gemensamt långsiktigt mål. Utbildningarna är utformade i enlighet med näringslivets behov och direktfinansieras även av näringslivet.
– I och med Chalmers Professional Education får vi förmågan att leverera professionella företagsutbildningar i områden där Chalmers har sina styrkor vilket ökar Chalmers betydelse som en långsiktig kompetenspartner för näringslivet, både för företag i tillväxt och branscher i kris, säger Karin Markides, rektor på Chalmers.

Uppdragsutbildningar inom fler områden
Hittills har utbildningarna för yrkesverksamma varit väletablerade i ett fåtal nischer som management, sjöfart och delar av produktionsområdet. Planen är nu att etablera dem i Chalmers samtliga styrkeområden.
– Under året har vi undersökt potentialen inom styrkeområdena energi, transport och produktion, och som en följd etablerar vi nu en rad nya utbildningar, säger Mikael Weimarck, ansvarig för Chalmers ProfessionalEducation.

Lanseringseminarium i november
Den 18 november är ett stort lanseringsseminarium för Chalmers Professional Education på Lindholmen Science Park. Medverkar gör bland andra Tom Johnstone, Karin Markides och John Holmberg, professor i Fysisk resursteori och vicerektor med ansvar för  hållbar utveckling på Chalmers.

Läs mer