Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Företagen på Lindholmen Science Park fortsätter öka

Lindholmen Science Park fortsätter att växa. Under det gångna året har antalet företag ökat från 224 till 275. Antalet anställda inom teknikparkens företag uppgår till 9 000 och antalet studerande är 9 000.


Den tidigare fordonskrisen har inte satt några spår på Lindholmen Science Park där verksamheten tvärtom fortsätter att växa. Antalet företag på området uppgår i dagsläget till 275, vilket är en ökning med 51 bolag jämfört med samma period förra året. Dock arbetar något färre personer inom Lindholmen Science Park och siffran uppgår till 9 000 personer.


- Det är mycket tillfredställande att tillväxten ökar trots den tuffa starten på året. För utvecklingen på Lindholmen Science Park innebär det att vi förtätar kompetensen. Vi ser det som ett kvitto på att företagen värdesätter de mervärden som Lindholmen Science Park ger, där närheten till ett starkt koncentrerat kluster och nära samverkan med högskolan är viktigt för den fortsatta utvecklingen, säger Niklas Wahlberg, vd för Lindholmen Science Park. Idag har de flesta företagen här rekryteringsbehov och har till och med svårt att få tag i rätt kompetens.


Den pågående stora utbyggnaden av Lindholmen Science Park med två nya byggnader (Lindholmen Science Parks huvudbyggnad inflyttningsklar hösten 2010 och Kuggen inflyttningsklar från april 2011) kommer att ge plats för fler företag med behov av tillväxtytor. Några av de företag som under det senaste året valt att etablera sig i huvudbyggnaden på Lindholmspiren är bland andra Syntronic, Brandon, Enfo och Dynagraph. Även VTI väljer att expandera sin verksamhet på Lindholmen Science Park och just nu pågår byggnation av en fordonssimulator som blir i världsklass. Den fortsatta utvidgningen kommer också att utveckla Lindholmen Science Parks forsknings- och utvecklingsmiljöer ytterligare.


Fakta Lindholmen Science Park:  


                                                                           2009                             2010
Antalet anställda i företagen                        9 457                            9 000
Totalt antal företag                                             230                               275
Antalet studerande                                          7 333                            9 000
Totalt antal anställda och studerande      16 790                          18 000


Vid undersökningstillfället före sommaren låg antalet studenter kvar på en oförändrad nivå. Totalt studerar idag över 9 000 personer på området, varav cirka 4 200 studerar på högskolenivå eller motsvarande.


För mer information, kontakta:
Anita Bengtson Schachtschabel, kommunikationschef Lindholmen Science Park AB tel: 031-764 70 20, e-post: anita.bengtson@lindholmen.se