Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Forsknings- och innovationsagenda för svensk mjukvaruutveckling

Den 13 juni bjuder Swedsoft in till en presentation av en strategisk forsknings- och innovationsagenda för svensk mjukvaruutveckling. Mjukvarans betydelse ökar ständigt. Många svenska företag är beroende av innovativ och effektiv utveckling av mjukvara för att vidmakthålla sin konkurrenskraft. Denna agenda är ett resultat av en nationell satsning på strategiska innovationsområden (SIO), som leds av VINNOVA på uppdrag av den svenska regeringen.

Svenska företag satsade i storleksordningen 60 miljarder kronor på mjukvaruutveckling under 2009 och inget tyder på att dessa satsningar avtagit, utan snarast ökat i takt med ökande systemkomplexitet och att alltmer funktionalitet och fler tjänster realiseras i mjukvara. Mjukvaran utgör betydande företagsinvesteringar som förutsätter behållning i form av innovation, ökade intäkter och tillväxt

Regeringen har föreslagit i ”Forsknings- och innovationspropositionen 2012” (2012/13:30) att syftet med strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Detta bör ske genom ny, långsiktig och fördjupad nationell och internationell samverkan, kraftsamling och förnyelse. 

VINNOVA har valt att genomföra satsningen på SIO som en bottom-up process där de istället för att själva peka ut områden, låter aktörerna själva definiera områden för kraftsamling. 

Swedsoft har tagit fasta på detta och agerat för att definera området mjukvaruutveckling som ett strategiskt område för Sverige genom att ta fram den agenda som kommer att presenteras under detta seminarium. En strategisk forsknings- och innovationsagenda syftar till att stimulera en strategisk dialog mellan olika aktörer för att i en gemensam agenda tydliggöra områden för kraftsamling och peka ut de behov och möjligheter som finns. Vår agenda ingår idag också som en del av en ansökan för hela ICT-området att bli ett av Sveriges strategiska innovationsområden som kallas ”Innovation Enablers by ICT”. 

Under detta seminarium kommer vi att presentera resultatet av det arbete som gjorts tillsammans med näringsliv, akademi och forskningsinstitut i hela Sverige under hösten 2012 och våren 2013 för att lyfta fram betydelsen av mjukvara, utmaningar för svensk mjukvaruutveckling och svenska styrkeområden. Denna agenda är till för att skapa de förutsättningar som behövs för att öka ditt företags och därmed Sveriges chanser att bli vinnare på detta. 

Vi ser fram emot att få ta del av dina och ditt företags synpunkter på denna agenda, men framförallt vill vi nu gå från ord till handling. Vi behöver er expertis för att bestämma hur vi kan gå tillväga för att säkerställa att Sverige är världsbäst på mjukvara. Vi behöver också ert stöd för att visa regeringen och våra beslutsfattare att mjukvaruutveckling är ett strategisk innovationsområde för Sverige och att vi har en nationell kraftsamling av aktörer som står bakom detta. 

Datum: 13 Juni 2013 

Tid: 14:00-16:00 

Plats: Chalmers, Chalmersplatsen 1, 1 tr. Rum: Ledningsrummet. 

Arbetet med den strategiska forsknings- och innovationsagendan för mjukvaruutveckling har drivits av Swedsoft. Swedsoft är ett industridrivet initiativ för att stärka svensk konkurrenskraft genom smartare mjukvaruutveckling. 

Seminariet är öppet för alla, så bjud gärna med dina kollegor som sysslar med mjukvara. Anmälan sker till jaana@swedsoft.se senast den 12 juni 2013.