Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Fortsätt samverka för framtida möjligheter

Aldrig har samverkan varit så viktigt som nu. Löpande sätts nu olika åtgärder in för att stötta svensk ekonomi och mildra konsekvenserna av coronavirusutbrottet. Inom innovationssystemet kan vi bidra genom att fortsätta blicka framåt. ”Vi behöver både finna och etablera nya vägar och former för att snabbt få upp tempot när väl läget stabiliserats”, säger Tord Hermansson, vd för Lindholmen Science Park.

–Corona-pandemins utbredning skapar ett starkt behov av informationsutbyte och en neutral samverkansmotor, säger Tord Hermansson. Utöver det individuella ansvar vi alla behöver ta, genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kan vi tillsammans hitta nya områden att arbeta med som kan hjälpa Sverige.

–Lindholmen Science Park uppdrag är att alltid arbeta utifrån de behov som finns i dagens samhälle, på morgondagens lösningar. Därför är vi alltid lyhörda för hur vi framåt kan bidra både lokalt, regionalt och nationellt, och omsätter det i aktiviteter och samverkansprojekt. Det kommer t ex finnas behov av kompetensförsörjning i kölvattnet av pandemin och därmed ett värde av att samordna och facilitera så att samhällsinsatser och utbildningsprogram når relevanta målgrupper effektivt.

–Vi kommer alla dra många lärdomar av det som händer nu, så att vara en resurs för att samla och sprida de kunskaperna och insikterna känns självklart för oss som organisation, avslutar Tord Hermansson.