Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Fortsatt tillväxt på Lindholmen Science Park

Trots att 2009 har inneburit såväl finanskris som fordonskris fortsätter Lindholmen Science Park att växa. På ett år har antalet företag ökat från 188 till 230 och antalet anställda och studerande uppgår nu till 16 800, vilket är 600 personer fler jämfört med samma tidpunkt 2008.

Trots tuffare ekonomiska tider fortsätter Lindholmen Science Park i Göteborg att växa. Antalet företag på området uppgår i dagsläget till 230, vilket är en ökning med 42 jämfört med samma period föregående år. I dag arbetar över 9 450 personer på företag och organisationer inom Lindholmen Science Park.

- Det är mycket tillfredställande att vi fortsätter växa trots turbulenta tider. För utvecklingen på Lindholmen Science Park innebär det att vi förtätar kompetensen. Vi ser det som ett kvitto på att företagen värdesätter de mervärden som Lindholmen Science Park ger, där närheten till ett starkt koncentrerat kluster är viktigt för den fortsatta utvecklingen, säger Niklas Wahlberg, vd för Lindholmen Science Park.

Den pågående utbyggnaden av Lindholmen Science Park, med inflyttningsstart hösten 2010, kommer att ge plats för fler företag med behov av tillväxtytor. Expansionen kommer även att utveckla Lindholmen Science Parks forsknings- och utvecklingsmiljöer ytterligare.

Fakta Lindholmen Science Park                       2009                    2008
Antalet anställda i företagen                              9 457                   8 888
Totalt antal företag                                                 230                      188                    
Antalet studerande                                              7 333                   7 300
Totalt antal anställda och studerande            16 790                16 188

Vid undersökningstillfället före sommaren låg antalet studenter kvar på en oförändrad nivå. Totalt studerar idag över 7 300 personer på området, varav cirka 2 300 studerar på högskolenivå eller motsvarande.

För mer information, kontakta:
Anita Bengtson, kommunikationschef
tel: 031-764 70 20
e-post: anita.bengtson@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är ett världsledande center för forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.

 Lindholmspiren