Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Framtidens bilar presenterades idag

SEVS
I dag presenterades framtidens bilkoncept vid Chalmers på Lindholmen. Det handlade om hur samhället kommer se ut om 20 år, och hur fordonen ska se ut för att passa den framtiden.


Projektet SEVS fokuserar på framtidens fordon

Vid utvecklingen av framtidens fordon är det viktigare med politiska styrmedel och människors värderingar än de tekniska möjligheterna vid valet av framtidskoncept. Detta är grunden för arbetet inom projektet SEVS, Safe Efficient Vehicle Solutions, som samlar forskare från akademi, fordonsindustri och myndigheter. Idag presenterades sju olika fordonsidéer kopplade till fyra framtidsscenarier.

En del av samhällets transportsystem
Inom SEVS samlas experter från många olika områden för att kunna studera viktiga synergieffekter och möjliga konflikter mellan olika nya teknologier. Avsikten är att lyfta frågor om framtidens fordon från att handla om enbart tekniklösningar till att ingå i ett större sammanhang, där fordonet ses som en del i samhällets transportsystem. 
 Anders Grauer från Svenskt hybridfordonscentrum är en av forskarna som jobbat med detta det senaste året.
– Vi kommer till exempel kunna visa ett litet, extremt energisnålt fordon som är ett mellanting mellan en motorcykel och en bil. Den kommer förbruka en tjugondel av den energi som dagens bil förbrukar.

Arbete över vetenskapsgränserna
I projektet har tekniskt kunniga personer fått använda ett samhällsperspektiv, och till exempel fått ta hänsyn till politiska faktorer eller ekonomiska förutsättningar. Det här kan tyckas självklart, men för de flesta var det en ögonöppnare. Else-Marie Malmek från fordonssäkerhetscentrumet SAFER, projektledare för SEVS, har knuffat ingenjörerna över vetenskapsgränserna.
– De här ingenjörerna är väldigt begåvade människor, men de gjorde ett mentalt lappkast när de själva insåg att tekniken måste sättas i dess sammanhang.

Fyra framtidscenarier
Sammanhangen gestaltades i fyra framtidscenarier där politiska och individuella drivkrafter spelar olika stor roll. Sedan har man utvecklat transportmedel för vart och ett av dessa scenarier. Till exempel ett individualistiskt samhälle där Anders Grauers tvåsitsiga bil visar på personligt engagemang, och ett mer sammanhållet där effektiva, massproducerade - och billigare - bilar blir viktigare.
– En sak kan vi vara säkra på och det är att vi kommer att ha fel. Men vi kommer att ha mindre fel, än i andra projekt där man bara försöker identifiera en framtid, säger Jimi Örberg, forskningschef på Saab Automobil, om SEVS arbete.

Läs mer här

Källa: Sveriges Radio P4