Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Framtidens textilier kan ge säkrare trafik

Att upptäcka inre blödningar i hjärnan via en hjälm av textil eller att bilens säkerhetsbälte känner av om föraren börjar bli sömnig. Det är sådant som forskare från Högskolan i Borås jobbar med i trafiksäkerhetssamarbetet SAFER på Lindholmen Science Park.

Leif Sandsjö är forskare vid Ingenjörshögskolan och trafiksäkerhetssamarbetet SAFERs kontaktperson för Högskolan i Borås. Han arbetar bland annat med hur sensorer kan integreras i klädesplagg för att mäta andning, hjärtfrekvens och liknande. 

– Detta har stor potential och skulle kunna resultera i att till exempel bilars säkerhetsbälten kan registrera om föraren börjar dåsa till eller blir sjuk på något vis, säger han. Men jag är övertygad om att det finns många andra exempel från högskolans som skulle kunna finna direkt tillämpning eller ha stor nytta av samarbetsmöjligheterna som erbjuds via SAFER. 

Ett samarbete

SAFER är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum där olika högskolor, myndigheter och representanter från näringslivet samarbetar. Vinnova är huvudfinansiär och sedan ett halvår deltar Högskolan i Borås i forskningssamarbetet. Syftet är att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Samarbetet har lokaler i Lindholmens Science Park i Göteborg, dit forskare kommer för att under kortare eller längre perioder arbeta i olika konstellationer.

En annan forskare som är knuten till Safer är Ruben Buendía, som disputerade i höstas som forskarstudent på KTH men med Högskolan i Borås som hemvist för sin forskning. Han har just börjat på en postdoc-tjänst som samfinansieras av SAFER, Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Borås.
– Ett av de områden som jag fokuserar på är elektrisk bioimpedans och hur det kan användas för att upptäcka blödningar, säger han. Textila elektroder som till exempel integreras i en textil hjälm eller ett par handskar blir lätta att använda eftersom elektroderna automatiskt hamnar på rätt ställe när plagget tas på.

Läs hela pressmeddelandet från Högskolan i Borås

Text: Lena M Fredriksson