Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Framtidens transporter testas i Frihamnen i Göteborg

För att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö krävs välplanerade gods- och persontransporter. I projektet Dencity ska vi undersöka hur man kan skapa innovativa, hållbara transportlösningar vid etableringen av nya stadskärnor. Projektet finansieras av VINNOVA och pågår fram till mitten av 2015.

Innan år 2021 ska 3000 nya bostäder, 2000 nya arbetsplatser och en jubileumspark byggas i Frihamnen i Göteborg. Området blir en tät och blandad stadsdel vilket kommer att kräva hållbara och innovativa gods- och persontransporter. Dencity ska demonstrera och utvärdera vilka transportlösningar som skulle kunna användas i den nya stadsdelen.

– Vi har nu en unik möjlighet i Göteborg att studera planeringen och uppbyggandet av en helt ny, central stadskärna. Något som är unikt i Europa. Göteborgs Stad vill att Frihamnen ska bli ett område som kan användas för att testa och demonstrera nya lösningar. Här kan vi på Lindholmen Science Park bidra med kunskap gällande transporter, säger Lina Olsson, projektledare.

Erfarenheter från liknande projekt på Lindholmen Science Park som Sendsmart och Go:smart har visat vikten av att frågan om godstransporter tas upp tidigt i planeringsprocessen. Projektet kommer därför att undersöka vilka organisationer som är viktiga att ha med och kartlägga beslutsprocessen för att man ska veta när man behöver komma med förslag om transportlösningar. För att försäkra sig om att ta fram nyskapande idéer kommer projektet att kartlägga transportlösningar från tätbebyggda städer runt om i världen. Förhoppningen är att projektet ska bidra till att göra Frihamnen till en mer grön och socialt hållbar stadsdel.

– En gata ska inte endast vara till för förflyttning, utan vara ett delat utrymme för många funktioner. Den ska ge stadskvalitet, vara grön och tillgängligt, möjliggöra aktiviteter och vara attraktivt. För att det ska uppnås måste vi hitta nya lösningar, kanske krävs det under-marken-lösningar för godstransporter. Andra idéer är elektrifierade lösningar, små anpassade fordon, autonoma fordon eller kanske till och med drönare, säger Lina Olsson.

Dencity finansieras av VINNOVA inom steg 1 i programmet för utmaningsdriven innovation, hållbara attraktiva städer.

Vill du veta mer kontakta:

Maria Lindholm, projektledare, Lindholmen Science Park, maria.lindholm@lindholmen.se

Simon Ungman, pressansvarig, Lindholmen Science Park, simon.ungman@lindholmen.se, 031 – 764 70 21