Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Framtidens transportlösningar på Demodag Gröna Korridorer

På Demodagen om Gröna Korridorer den 22 september demonstreras ett antal intelligenta och gröna transportlösningar. Pris för bästa Gröna Korridorer-demo kommer att delas ut till den aktör inom området som visar upp en särskilt intressant lösning.

Demodagen arrangeras i år för första gången och sker i samverkan mellan Trafikverket, Closer Sjöfartsverket och Vinnova. Medverkande företag och projekt är: Scania, Viktoriainstitutet, Volvo, Maersk Line, Sjöfartsverket, Västra Götalandsregionen, Katrineholms Logistikcentrum, Van Dieren Maritime, East West Transport Corridor II, TransBaltic, Svenska Elvägar, Skogforsk, Preem och Scandria. Det blir också inspirerande föredrag. Bland talarna kan nämnas Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör på Trafikverket och Rein Jüriado från EU-kommissionen.

Datum: 22 september 2011

Tid: kl. 09.30-16.00 Plats: Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Program och mer information om demonstrationer, se: www.lindholmen.se/demoday

Fakta
Gröna korridorer är ett initiativ från EU-kommissionen i syfte att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara transportlösningar. Trafikverket, Sjöfartsverket och Vinnova har av regeringen fått i uppdrag att bilda ett sekretariat som ska driva frågan vidare. Fokus ligger på två godstransportkorridorer från Sverige och ner genom Europa. Den ena utpekade korridoren är stråket Oslo-Göteborg- Rotterdam och det andra stråket, Narvik-Stockholm-Neapel.

Målsättningen är att minst en av dessa korridorer ska vara etablerad före utgången av 2012 då regeringsuppdraget ska slutredovisas. Parallellt med detta ska nya lösningar utvecklas som kan göra godstransporterna effektivare och mindre miljöbelastande. De utpekade korridorerna kan fungera som demonstrationsplattformar för detta utvecklingsarbete.