Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Framtidens vård presenteras på Vitalis

Den 17-19 april deltar TUCAP tillsammans med samverkanspartners på Vitalis 2012, en mässa med fokus på framtidens vård och omsorg. TUCAP är ett nationellt center där akademi, näringsliv och samhälle samverkar för att skapa tekniska lösningar som ger en effektivare och tryggare ambulanssjukvård. Under mässan kommer fyra projekt att presenteras.

Kortidsprognos, test av en applikation som beräknar och anger var ambulanserna i ett län kommer att befinna sig inom 1-2 timmar. Ska fungera som ett stöd för larmcentralen och göra att ambulans snabbare kommer till en olycksplats.

Långtidsplanering, test av en applikation som uppskattar förväntade ambulansflöden i ett län under 3-12 månader framåt i tiden. Landsting kan med hjälp av applikationen simulera åtgärder för att se vilka som ger den effektivaste användningen av ambulanser.

Återkoppling SOS Alarm – Ambulans, utveckling och utvärdering av ett tekniskt system för att förbättra larmcentralens arbete genom att återkoppling skickas från ambulansen.

Sociala medier vid nödsituationer, en studie av hur organisationer och myndigheter kan analysera och verifiera information via sociala medier vid krissituationer och mindre, kritiska händelser. Den 18:e, kl 13:15 håller Fredrik Bergstrand, Doktorand på Göteborg Universitet, föredrag om projektet.

Den 19:e, kl 11:30 håller Bo Norrhem, projektledare för TUCAP, föredrag om samverkansmodeller för test- och utveckling inom prehospital sjukvård.

Mer information om mässan och fullständigt program hittar du på vitalis.nu »