Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

GO:SMART ska hjälpa göteborgarna att resa smartare

I tuff konkurrens har i dagarna en konstellation med tunga västsvenska parter, med CLOSER vid Lindholmen Science Park som samordnare, beviljats projektfinansiering från Vinnova. Målet är att utveckla och testa en innovativ mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor i stadsmiljö. Budgeten blir 20 miljoner kronor över två år, där 10 miljoner finansieras genom Vinnova och 10 miljoner från de medverkande parterna.

De stora infrastrukturprojekten inom Västsvenska paketet och kollektivtrafiksatsningarna i Göteborg får därmed ett nytt tillskott genom projektet GO:SMART, som kommer att bygga upp och testa en helt ny typ av resenärstjänster som ska göra vardagens resealternativ enklare.

- Det är väldigt glädjande att i hård konkurrens med 148 andra sökande bli utvald som ett innovativt projekt som tar ett helhetsgrepp på resan och som hanterar både beteenden, incitamentsstrukturer och tjänster. Vi kommer att dra igång direkt efter sommaren och projektförberedelser startar redan nu. Det här är ett multistakeholderprojekt som passar väldigt väl för oss säger Jerker Sjögren, programansvarig för CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Resemäklare för vardagsmobilitet
GO:SMART tar bland annat sikte på en målgrupp med familjer som har mer än en bil i hushållet och den ofta komplicerade vardagen för dessa familjers transportbehov. Det är ett resenärsdrivet projekt som verkar för hållbara lösningar på de stora framtidsfrågorna för näringsliv och samhälle.

- Vi kommer att utveckla en resemäklartjänst som förenklar och premierar ditt miljövänliga resval i vardagen, en tjänst som ska utvecklas för att kunna bli en resenärsdriven och trafikslagsoberoende. Det blir resenären själv som styr själv valet och får ett erbjudande i varje given situation ur resurs- och miljösynpunkt, säger Jerker Sjögren. I Göteborgsområdet kommer ett 100-tal hushåll att engageras i fälttester under projektets gång, varefter projektet ska utvärderas.

Deltagande parter/finansiärer
GO:SMART är ett samarbetsprojekt med basfinansiering från Vinnova. Deltagande parter är Västtrafik, AB Volvo, Trafikverket, Chalmers, Göteborgs stad, Tyréns, Lindholmen Science Park, Mistra Urban Futures, Arby Kommunikation, Västra Götalandsregionen, Viktoriainstitutet, Test Site Sweden, PayEx Finance och Move About.

I basen för Vinnovas program om Utmaningsdriven innovation ligger samhällsutmaningarna som mijö, klimat, energi, demografi, hälsa och utbildning. Det måste också finnas förutsättningar för att arbeta brett och sektorsövergripande med aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Av de 149 inkomna ansökningarna var det endast 30 som beviljades finansiering.

För mer information, kontakta:

Jerker Sjögren, programansvarig CLOSER, Lindholmen Science Park AB, 031-764 70 02, jerker.sjogren@lindholmen.se

Anita Bengtson, kommunikationschef Lindholmen Science Park AB, 031-764 70 20, anita.bengtson@lindholmen.se