Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Gröna Korridorers demodag

Demodag, utomhusdemoThe Green Corridors Demo Day 2012 can be found here »

Den 22 september deltog över 130 personer på Closers första demodag inom arbetet med Gröna Korridorer. Besökarna kunde ta del av föredrag av bland andra Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör på Trafikverket och EU-kommissionär Rein Jüriado.

Gröna Korridorer är ett initiativ från EU-kommissionen. Syftet är att stärka näringslivets konkurrenskraft inom transportområdet genom att skapa hållbara transportlösningar. Totalt 18 utställare visade upp lösningar inom området, från tekniska innovationer till redan etablerade Gröna Korridorer. Rein Jüriado var imponerad av både uppslutningen och mångfalden bland demonstrationerna.
– Det är roligt att vara här på Lindholmen Science Park i Göteborg och se hur många konkreta projekt som visas upp. Det är en stor spridning bland projekten, en imponerande bredd som presenteras här idag.

Pris till bästa demonstrationen
Vinnare av priset för Årets Gröna Korridorer-demonstration var Preem och deras Evolution Diesel. En ny sorts diesel tillverkad av tallolja som minskar koldioxidutsläpp och som redan finns ute på marknaden. Juryns motivering var: 
”Preem blev vinnaren för att de har gjort en stor miljösatsning med hög innovationshöjd som är realiserad genom omfattande investeringar i både produktion och raffinaderi och tester som visat sig hålla. Satsningen, som minskar CO2 med 16-17%, har visat på ett helhetstänkande av försörjningskedjan och skapat rum för viss flexibilitet med alternativa bränslen. Den har en stor framtida marknad”.

Att tillställningen blev just en demonstrationsdag var något som uppskattades av besökarna. 
– Det lyfter på ett helt annat sätt än en vanlig konferens. Demodagen visar att det finns ett väldigt intresse för Gröna Korridorer, som tidigare bara varit en delkomponent. Idag får vi en bild som visar att Gröna Korridorer är ett helt transportsystemupplägg som är både transportslagsövergripande och intermodalt, säger Mats Willén på Transportstyrelsen.

Samverkan är lösningen
Utmaningen i arbetet med Gröna Korridorer är att praktiskt förverkliga teoretiska lösningar och att samordna de innovationer som finns på området. 
– Jag som jobbar operativt frågar mig om det kan bli verklighet. Det är mycket som ställs på sin spets. Nu är det viktigt att vi prata ihop oss om det som visats idag och får ihop olika aktörer med olika perspektiv, säger Anna Knutsson från Samverkan Näringslivet på Trafikverket.

Huvudarrangören för demodagen är Closer, ett projekt som är en del av den kreativa samverkansmiljön på Lindholmen Science Park. Closer är en kraftsamling inom svensk transportforskning och en mötesplats för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Projektledare Jerker Sjögren förklarar att Closer strävar efter att demonstrera innovativa lösningar i praktisk användning som bidrar till ökad transporteffektivitet.
– Demodagen är ett utmärkt exempel på hur vi som en öppen arena och mötesplats kan stimulera samverkan för utveckling av smarta lösningar. Nästa steg kan vara att Closer tar hand om några av projektresultaten och skapar nya kombinationer eller till och med hela system.

Demodagen arrangerades i sammarbete med Trafikverket, Sjöfartsverket och VINNOVA. Nästa års demodag för Gröna Korridorer kommer att ske den 12 december 2012. Då väntar demonstrationer och fördrag med ett internationellt perspektiv.

Länkar

Ladda ned kontaktuppgifter och beskrivning av demonstrationer >>

Ladda ned PPT av Lars Källströms föredrag ITS i Europa >>


Demodagen i bilder