Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Hur möter du kunders och medarbetares ökade krav på ett mobilt arbetsliv?

Mobilitet är den största förändringsdrivaren i samhället idag. Hur bör du anpassa din verksamhet till de nya möjligheterna? Och vad händer om du inte gör det? 

Den 23 november genomför Sigma och Dataföreningen en Inspirationsdag på Lindholmen Sciences Park där man fokuserar på ledarskapets utmaningar i en mobil värld: det handlar om vikten av vision och innovation och hur man skapar en mobil och effektiv verksamhet. En verksamhet som är attraktiv och säker och som kan växa i framtidens affärsvärld.

Den mobila utvecklingen i ett globalt perspektiv

Christoffer Kullenberg, Göteborgs Universitet är en av huvudtalarna och han ser att den ökade mobilitetet har påverkat hela samhällsutvecklingen på kort tid. Framförallt har han följt hur mobila och internetbaserade medier har använts vid politiska händelser och samhällsförändringar. Här skapar mobila medier inte bara nya möjligheter att föra politiska samtal på nya arenor. Det uppstår även nya problem och utmaningar när det kommer till censur och övervakning.

- De mobila medierna integreras även djupare i våra vardagsliv. Mobiltelefoner har vi alltid med oss och de används ofta på ett mycket mera personligt sätt än tidigare medier, för all slags kommunikation i vardagen såväl som i yrkeslivet. Ofta blandas dessa till och med samman. Detta leder till att kraven på integritet, säkerhet och öppenhet i förhållande till användaren ställs inför ännu större utmaningar, berättar Christopher.

Mobilitet ur ett affärsperspektiv

Beatrice Silow från Sigma, som är huvudarrangör för Inspirationsdagen, beskriver mobilitet som en självklarhet i framtiden.

- Mobilitet förändrar vårt arbetssätt och beteende i grunden på samma sätt som telefonen, mail och sms osv har gjort. Idag är det ingen som kan tänka sig eller knappt kommer ihåg hur det var innan t ex mail fanns. Det finns ingen alternativ väg där man kan strunta i att lyssna till kundernas krav på mobil service eller till medarbetarna som vill kunna arbeta flexibelt, säger Beatrice, och fortsätter:

- Mobilitet handlar också mycket om förändring och ett innovativt ledarskap där man vågar möta samhällsutvecklingen och fånga alla möjligheter till bättre kunddialog och en mer effektiv och välmående organisation. Det är ett framgångsrecept. På Sigma arbetar vi innovativt och vi jobbar gärna med helhetsåtaganden där vi kombinerar våra kompetenser inom strategi, teknik och kommunikation. Oftast är det så som man bör hantera sin mobila utveckling för att säkerställa nyttan med sina investeringar och att de också kan följa med utvecklingen framåt, berättar Beatrice.

Christopher Kullenberg vald till Årets svensk 2011 av tidningen Fokus, undervisar och forskar på GU, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Han är även författare till boken "Det nätpolitiska manifestet". Beatrice Silow är affärsområdeschef för Strategiområdet och Sigmas mobila tjänster. Hon har under de senaste 15 åren arbetat med ledarskap i olika former. Beatrice är särskilt engagerad i de utmaningar och möjligheter som det mobila arbetslivet ger inom teknik, ledarskap och strategiarbete.

- Just nu arbetar vi med möbelföretaget Kinnarps för att ta fram ett koncept för framtidens arbetsplats. Konceptet heter ”Next office” och bygger på tanken att arbete består av en mängd aktiviteter, som utförs bäst i olika typer av miljöer. Därtill, för att skapa framtidens arbetsplats, behövs innovativ teknik och ett ledarskap med sikte på ett mobilt arbetsliv. Sigma bidrar med den mobila tekniken och ledarskapsutveckling och Kinnarps ansvarar för den fysiska aktivitetsstyrda arbetsmiljön, avslutar Beatrice.

Mobilitet i arbetslivet

- När det gäller mobilitet i arbetslivet har modern teknik skapat möjligheter för ett flexibelt och modernt arbetsliv som ger den anställde friheten att själv planera sin tid. Och då måste vi också bättre anpassa arbetsplatsen och ledarskapet, menar Heléne Lidström från Microsoft, som också ska tala på inspirationsdagen. Heléne Lidström har under de senaste 20 åren arbetat med ledarskap, marknad och kommunikation i olika befattningar inom it- och telekombranschen, varav de senaste tio åren på Microsoft. Heléne leder sedan över ett år tillbaka arbetet med att utveckla Microsoft Sveriges nya arbetsplats. Heléne kommer att dela med sig av Microsofts syn på flexibelt arbete och de lärdomar och insikter hon samlat på sig under resan.

- Det handlar om en flexibel syn på arbete där individens behov och produktivitet är i fokus. De anställda kan styra när, hur och var de arbetar och får på så sätt enklare ihop privatliv och arbetsliv. Flexibilitet är nyckeln. Det innebär tydliga fördelar för företaget i form av ökad attraktionskraft som arbetsgivare, en minskad miljöpåverkan och mer välmående personal, forsätter Heléne.

Om Sigmas inspirationsdagar

Sigma maximerar kundnytta genom att leverera heltäckande IT-lösningar inom teknik, strategi och kommunikation. Och sedan 2011 är mobilitet vårt främsta satsningsområde. Varje år bjuder vi in våra kunder till tre inspirationsdagar där vi lyfter fram de mest intressanta IT-frågorna med fokus på mobil teknik, strategi eller kommunikation i vår omvärld och framtid. Dagarna inleds med en eller flera intressanta och aktuella huvudföreläsare. Därefter bjuder vi på vår specialistkompetens i block med parallella seminarier som hör till dagens tema.

Nästa Inspirationsdag den 23 november fokuserar på strategi och ledarskap i en mobil värld. Hur möter du dina kunders och medarbetares krav på ett mobilt arbetsliv? Denna dag arrangeras i samarbete med Dataföreningen och Lindholmen Science Park. Här kan du läsa mer om programmet: Sigma.se/inspirationsdagarna

Text från cisionwire.se »