conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Nyheter

Inblick i framtidens Lindholmen

21 maj 2010

SUT

SUT, eller ”Sustainable Urban Transport” är ett projekt som startade i januari 2010 med syfte att utveckla breda lösningar för nuvarande och framtida förväntade problem kring transporter i stadsmiljö. Bakgrunden till projektet är att transporter av människor och gods i stadsmiljö snabbt har blivit en stor miljömässig utmaning. Pilotprojektet ”Lindholmen Eco Area” kommer att omfatta hela Lindholmen, med test och implementering av såväl nya lösningar som utveckling av terminalen på campusområdet.

Läs mer