Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Infrastrukturministern på Lindholmen Science Park

Den 29 november fick infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd en presentation av den forskning och utveckling som pågår i Lindholmen Science Park inom transportområdet.


Catharina Elmsäter-Svärd var angelägen om att få en bild av hur man forskar inom transportområdet och besökte den 29 november Lindholmen Science Park där bland annat Chalmers och Göteborgs universitet bedriver en transportrelaterad forskning och utbildning. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och hennes delegation på närmare tio personer fick träffa Niklas Wahlberg, vd Lindholmen Science Park som presenterade det forsknings- och utvecklingscenter inom transportområdet som under de senaste tio åren byggts upp på Lindholmen.


Efter presentationen fick ministern en rundvandring i den miljö som kallas Open Arena Lindholmen, en öppen mötesplats för spontana och kreativa möten i direkt anslutning till forskningscenter, test- och demonstrationsmiljöer. Samtidigt fick hon en fördjupad information om de ingående delarna, bland annat fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer, Trafikverket med kansliet för fordonsforskningsprogrammet, logistikcentret Northern Lead och Test Site Sweden och Security Arena samt det nystartade utvecklingscentret för ambulans och prehospital vård. Även de Lindholmenbaserade verksamheterna tillhörande VTI och det maritima forskningscentret Lighthouse fick möjlighet att presentera sina verksamheter för delegationen.


Catharina Elmsäter-Svärd tillträdde i oktober som infrastrukturminister. Inom ministerns ansvarsområde omfattas utveckling av transportinfrastruktur och regleringen inom transportområdet.


Se nedan för några kort klipp från rundvandringen:


Peter Öhman presenterar Test Site Sweden för Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd vid besöket på Lindholmen Science Park, 29 november 2010
  


Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besöker Trafikverkets kansli på Lindholmen Science Park 29 november 2010 


VTI presenterar sin verksamhet i Lindholmen Science Park för infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd vid besöket den 29 november 2010.