Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Innovationsvecka i Brasilien för en hållbar framtid

Den 10-14 november deltog Lindholmen Science Park på Swedish-­Brazilian Innovation Week i Brasilien. Innovationsveckan är en del i ett långsiktigt arbete för att stärka samverkan inom forskning och utveckling mellan Brasilien och Sverige. Där möttes representanter från företag, universitet och myndigheter inom innovation och forskning. Från Sverige deltog VINNOVA, Saab, Volvo Cars och åtta universitet.
Rosario Castro, Lindholmen Science Park, talar under innovationsveckan i Brasilien

En central del i innovationsveckan var årsmötet för det svensk-brasilianska innovationscentret i Sao Bernardo dos Campos i Brasilien (CISB). Ett hundratal representanter från svenska och brasilianska myndigheter, företag och universitet träffades för att diskutera hur man kan arbeta för en hållbar framtid genom samverkan mellan akademi, industri och samhälle. Bland de brasilianska representanterna fanns Álvaro Prata, Executive Secretary, Ministry of Science, Technology and Innovation och Antônio Cândido Moreira, Funding Authority for Studies Projects. Sverige representerades av bland andra Joakim Appelquist, Director of International Collaboration and Networks på VINNOVA och Rosario Castro, Programme Manager för samarbetet med Brasilien på Lindholmen Science Park. 

– Årsmötet är ett viktigt tillfälle för svenska och brasilianska innovationsmyndigheter att kunna fördjupa diskussionerna om en gemensam utlysning för forskningsprojekt. I år är deltagandet större än någonsin och förhoppningen är att det kan leda till ännu fler gemensamma projekt, säger Rosario Castro.

Under innovationsveckan presenterade CISB att man öppnar en ny utlysning för samverkansprojekt mellan Brasilien och Sverige inom luftfart.

Fokus på alternativa bränslen och försvar

Under innovationsveckan anordnades även en workshop inom transport och logistik som fokuserade på utvecklingen av alternativa bränslen. Där deltog bland annat Volvo Cars som är ny medlem i CISB sedan juni i år. Experter från de båda länderna presenterade erfarenheter och möjligheter inom området. Rosario Castro från Lindholmen Science Park berättade om de två transportprojekten Green Corridors Brazil and PERFORMAR – Maritime Performance through STM.

Veckan avslutades med en två dagar lång workshop för att diskutera strategier för ett långsiktigt samarbete mellan svenska och brasilianska universitet och industri inom flygteknik och försvar. Bakgrunden till workshopen är avtalet mellan Saab och det brasilianska flygvapnet.

Läs mer om Swedish-Brazilian Innovation Week

Fakta CISB

The Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre (CISB), serves as an international hub in order to identify, develop and support high-technology Research & Development projects in a wide range of sectors and technology areas.

Läs mer om CISB 

Fakta CISB Sweden

Lindholmen Science Park driver en innovationsarena mellan Sverige och Brasilien som heter CISB Sweden. Lindholmen Science Park har fått i uppdrag av Vinnova att vara den svenska noden för samarbete inom utvecklingsprojekt med Brasilien.

För mer information kontakta
Rosario Castro, programansvarig, CISB Sweden, 031-764 70 40, rosario.castro@lindholmen.se