Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Invigning av unik lösning för klimatsmart pendling

Mobilitet18 000 personer reser till Lindholmen varje dag. Hur kan det ske på ett mer hållbart sätt? Måndag den 19 september invigs Lindholmens nya system som samlar information om klimatsmart pendling. Informationssystemet är en del i projektet Lindholmen Tur & Retur som syftar till att visa på de många möjligheter som finns att ta sig till och från Lindholmen. 

Med fokus på låga utsläpp visar informationssystemet för klimatsmart pendling vilket som är det klokaste resealternativet för var och en. Systemet består av sex mobilitetsskärmar. De anger aktuell reseinformation för olika alternativ att ta sig till och från Lindholmen: information om kollektivtrafiken, information för cyklister och gående, information om bil- och cykelpooler.

Ytterligare en del i projektet Lindholmen Tur & Retur pendlarutmaningen som avgörs under invigningsdagen den 19 september. Två pendlargrupper, från Partille respektive Västra Frölunda, startar på måndag morgon sin vanliga resa till Lindholmen. Någon tar bil, någon använder kollektivtrafik, någon cyklar. Några kanske samåker – och någon kanske väljer att stanna hemma och arbeta. På Lindholmen tas de båda pendlargrupperna emot för att få en gradering av respektive pendlaralternativ efter utsläpp av koldioxid, förbrukning av kilokalorier, kostnad och restid.

Nästa steg i projektet Lindholmen Tur & Retur är att fortsätta dialogen med företag och utbildningar för att guida alla resenärer i mer hållbara och tidsoptimerade pendlingsalternativ.

Läs hela programmet här